(vertaald door Anastasia Budina)

Onderzoek door het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI), dat werd uitgevoerd met deelname van het National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) van de National Institutes of Health (NIH).

De onderzoeken zijn afkomstig uit de Physician Data Query (PDQ) -database. Het is een database met informatie voor professionals en patiënten over behandeling, preventie, genetica, vroege diagnose van kwaadaardige tumoren en de zorg voor patiënten met dergelijke problemen..

OVERZICHT

Vitamine C is een veelgebruikt voedingssupplement dat een goede antioxidant is en een belangrijke rol speelt bij de collageensynthese (vraag 1, zie hieronder). Hoge doses vitamine C kunnen intraveneus of oraal worden toegediend. Bij intraveneuze toediening van dezelfde hoeveelheid vitamine C zal de concentratie in het bloed hoger zijn (vraag 1). Het gebruik van hoge doses vitamine C bij de behandeling van kanker wordt sinds de jaren 70 onderzocht (vraag 2).

Laboratoriumstudies hebben aangetoond dat het gebruik van hoge doses vitamine C de groei van prostaat-, pancreas-, lever- en darmkanker stopt en andere soorten kankercellen op een vergelijkbare manier beïnvloedt (vraag 5).

Laboratorium- en dierstudies hebben aangetoond dat het combineren van hoge doses vitamine C met antikankerbehandelingen een goed effect heeft, terwijl andere studies hebben aangetoond dat vitamine C de effectiviteit van chemotherapie vermindert (vraag 5).

Dierstudies hebben aangetoond dat een behandeling met hoge doses vitamine C de groei van tumorcellen blokkeert in modellen van prostaat-, lever-, pancreas-, eierstok-, sarcoom- en maligne mesothelioomkanker (vraag 5).

Studies naar het gebruik van hoge doses vitamine C bij mensen hebben een verbetering van de kwaliteit van leven aangetoond, waaronder verbeteringen in fysiek, mentaal en emotioneel welzijn, verminderde symptomen van vermoeidheid, misselijkheid, braken, pijn en verbeterde eetlust (vraag 6).

Intraveneuze vitamine C heeft zeer weinig bijwerkingen, zoals bewezen door klinische studies (vraag 7).

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE TOEPASSING VAN HOGE DOSERINGEN VAN VITAMINE C

1. Wat is een hoge dosis vitamine C??
Vitamine C (ook wel L-ascorbinezuur of ascorbaat genoemd) is een stof die een persoon uit voedsel of voedingssupplementen moet halen, omdat het niet in het lichaam wordt aangemaakt.

Vitamine C is een antioxidant en helpt bij het voorkomen van oxidatieve stress. Het werkt samen met enzymen die een sleutelrol spelen bij de synthese van collageen. Als vitamine C intraveneus wordt toegediend, is het mogelijk om een ​​veel hogere concentratie in het lichaam te bereiken dan wanneer het oraal wordt ingenomen..

In laboratoria die onderzoek hebben gedaan naar de effecten van hoge doses vitamine C, is gesuggereerd dat het in hoge concentraties leidt tot de dood van kankercellen..
Een ernstig tekort aan vitamine C in voedsel veroorzaakt scheurbuik, een ziekte die wordt gekenmerkt door algemene zwakte, lethargie, bloeding en onderhuidse bloeding door lichte blootstelling.

Dit verandert ook de textuur van collageen: het wordt zwakker, de vezels worden dunner. Geef je zo'n patiënt vitamine C, dan worden de collageenvezels weer dikker..

2. Wat is de geschiedenis van het gebruik van hoge doses vitamine C als een aanvullende en alternatieve kankerbehandeling??
Het gebruik van hoge doses vitamine C bij de behandeling van kanker wordt sinds de jaren zeventig onderzocht. De Schotse chirurg Evan Cameron en Nobelprijswinnaar Linus Pauling onderzochten de mogelijke voordelen van vitamine C bij de behandeling van kanker in de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig. Uit de rapporten van artsen op conferenties van het Institute of Complementary and Alternative Medicine of the USA blijkt dat hoge doses vitamine C vaak worden voorgeschreven bij vermoeidheid, infecties, verschillende soorten kanker, incl. met borstkanker.

3. Waarom hoge doses vitamine C worden gebruikt bij kanker?
Meer dan 50 jaar geleden was er een studie die suggereerde dat kanker in het lichaam optreedt als er een tekort aan vitamine C is.In de jaren zeventig werd gesuggereerd dat het nemen van hoge doses vitamine C je zou helpen om beter om te gaan met infecties en mogelijk met kanker. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat de concentratie van vitamine C in het bloed afhankelijk is van hoe het wordt ingenomen.

4. Hoe u hoge doses vitamine C moet innemen?
Het kan oraal worden ingenomen, maar er is aangetoond dat veel hogere concentraties vitamine C in het bloed worden bereikt door intraveneuze toediening van dezelfde hoeveelheid vitamine C..

5. Zijn er preklinische (laboratorium-, dier) onderzoeken naar het gebruik van hoge doses ascorbinezuur?
Om te begrijpen welk effect dit heeft op de oncopathologie zijn laboratoriumstudies en dierproeven met hoge doses vitamine C uitgevoerd.

Laboratoriumonderzoek.
Er is veel laboratoriumonderzoek gedaan om te begrijpen hoe vitamine C leidt tot celdood van kanker. Het antitumoreffect van vitamine C is dat verschillende soorten kankercellen een chemische reactie veroorzaken waarbij waterstofperoxide vrijkomt, waardoor de kankercellen worden gedood..

Laboratoriumstudies hebben het volgende aangetoond:

A.Behandeling met hoge doses vitamine C kan de groei en verspreiding van kankercellen van prostaat-, lever-, pancreas-, rectum-, maligne mesothelioom, neuroblastoom en andere soorten kankercellen stoppen.

B. De combinatie van hooggedoseerde vitamine C met chemotherapie verhoogt de effectiviteit van chemotherapie in de volgende gevallen:
Ascorbinezuur + arseentrioxide - voor eierstokkanker;
Ascorbinezuur + gemcitabine - voor alvleesklierkanker; Ascorbinezuur + gemcitabine + epigallocatechine - 3 - gallaat - voor maligne mesothelioom.

B.Andere laboratoriumstudies hebben aangetoond dat de combinatie van bestralingstherapie en hoge doses vitamine C meer glioblastoma multiforme-cellen kan doden dan alleen bestralingstherapie.

D. Maar niet alle laboratoriumonderzoeken hebben aangetoond dat de toevoeging van vitamine C aan kankertherapie gunstig is. De combinatie van dehydroascorbinezuur, een vorm van vitamine C, met chemotherapie vermindert het aantal kankercellen dat wordt gedood.

Dierlijk onderzoek.
Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van hoge doses vitamine C bij dieren met ziekten die vergelijkbaar zijn met bepaalde ziekten bij mensen..

In sommige gevallen heeft suppletie met hoge doses vitamine C geholpen om meer kankercellen te doden:
Hoge doses vitamine C remden de groei van kankercellen bij dieren met pancreas-, prostaat-, lever-, ovarium-, sarcoom- en maligne mesothelioommodellen.

Hoge doses vitamine C in combinatie met chemotherapie bij alvleesklierkanker-modelmuizen in studies doodden kankercellen actiever dan chemotherapie alleen.
Vitamine C verhoogt de werkzaamheid van stralingstherapie bij muizen die zijn geïnjecteerd met borstkankercellen.

Intraveneuze vitamine C in combinatie met kankerbestrijdende geneesmiddelen carboplatine en paclitaxel bij muizen met een eierstokkankermodel verhoogde de effectiviteit van de behandeling.

Andere onderzoeken hebben aangetoond dat vitamine C op deze manier de effecten van een antikankermiddel kan verstoren: muizen met een model van menselijk lymfoom en multipel myeloom, die werden geïnjecteerd met vitamine C en bortezomib, vertoonden een actievere groei van kankercellen dan die welke geen bortezomib kregen..

6. Is er een klinische studie uitgevoerd met intraveneuze hoge doses vitamine C bij mensen??
Er zijn de afgelopen jaren verschillende soorten onderzoek gedaan.

Onderzoek alleen naar vitamine C.
Een hoge dosis vitamine C werd intraveneus gegeven aan borstkankerpatiënten die ook bestralingstherapie en chemotherapie kregen. In een vergelijkende analyse bleek dat patiënten die vitamine C kregen minder last hadden van bijwerkingen van de behandeling en een hogere kwaliteit van leven opmerkten..

Er is een onderzoek uitgevoerd naar intraveneuze en orale toediening van hoge doses vitamine C bij patiënten met ongeneeslijke kanker. Vitamine C is veilig en effectief gebleken bij deze patiënten, helpt bij het omgaan met misselijkheid, braken, verlicht pijn, vermoeidheid en verbetert de eetlust, en verbetert de kwaliteit van leven in termen van mentaal, fysiek en emotioneel welzijn.

Er is een screeningstudie uitgevoerd om mensen te identificeren die het gebruik van vitamine C zouden moeten vermijden. Vitamine C is gebruikt in doses tot 1,5 g / kg bij gezonde vrijwilligers en bij kankerpatiënten. Deze onderzoeken hebben de veiligheid aangetoond van het gebruik van vitamine C, zelfs bij zulke hoge doses, en er is ook aangetoond dat intraveneuze toediening van dezelfde hoeveelheid vitamine C (afgekort als IV) hogere bloedconcentraties kan bereiken dan orale toediening, en een verhoging van de vitamine C-concentratie. in het bloed duurt ongeveer 4 uur.

Onderzoek naar combinaties van vitamine C met andere medicijnen.
De resultaten van deze onderzoeken waren gemengd:
Bij een kleine groep (14 personen) patiënten met gevorderde alvleesklierkanker werd intraveneuze vitamine C toegediend in combinatie met chemotherapie en gerichte therapie (gericht op bepaalde doelcellen - ca. Transl.). Patiënten hadden ernstige bijwerkingen bij behandeling met vitamine C. Negen patiënten die de behandelingskuur voltooiden, ervoeren stabilisatie (geen progressie van de ziekte - ongeveer Transl.).

In een andere groep kregen 9 mensen met gevorderde alvleesklierkanker drie weken lang eenmaal per week chemotherapiecycli in combinatie met intraveneuze vitamine C 2 keer per week gedurende 4 weken. De patiënten verdroegen de behandeling zeer goed, er werden geen bijwerkingen opgemerkt. De ziekte bij deze patiënten verergerde enkele maanden niet..

In 2014 werd chemotherapie alleen gebruikt bij 27 patiënten met gevorderde eierstokkanker. Een andere vergelijkbare groep gebruikte zowel chemotherapie als hooggedoseerde intraveneuze vitamine C-therapie.Patiënten die vitamine C kregen, hadden veel minder bijwerkingen van chemotherapie.

Patiënten met acute myeloïde leukemie, refractaire gemetastaseerde colorectale kanker en gemetastaseerd melanoom werden behandeld met intraveneuze vitamine C in combinatie met antineoplastische middelen. Met de toevoeging van vitamine C werd een verslechtering van de toestand van patiënten en een versnelling van de progressie van de ziekte waargenomen.

7. Welke bijwerkingen kunnen er zijn bij het nemen van hoge doses vitamine C??
Intraveneuze toediening van hoge doses vitamine C veroorzaakt zeer weinig bijwerkingen, zoals aangetoond in klinische onderzoeken. Maar als een persoon risicofactoren heeft, moeten ze voorzichtig zijn..

Behandeling met hoge doses vitamine C mag niet worden gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van nierproblemen en de neiging om nierstenen te vormen. Bij deze patiënten kunnen hoge doses vitamine C leiden tot de ontwikkeling van nierfalen..
Gebruik geen hoge doses vitamine C bij patiënten met aangeboren glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie.

Hoge doses vitamine C kunnen in dit geval leiden tot hemolyse..
(Opmerking trans.: Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntiesyndroom is een erfelijke hemolytische anemie, die wordt gekenmerkt door de periodieke ontwikkeling van hemolytische crises wanneer verschillende chemicaliën in het lichaam worden geïntroduceerd of het gebruik van bepaalde soorten producten. Dit kunnen antimalariamiddelen, sulfonamiden, analgetica, sommige chemotherapiemedicijnen zijn. (furadonine, PASK), vitamine K, plantaardige producten (peulvruchten, peulvruchten). Hemolyse treedt niet onmiddellijk op, maar 2 - 3 dagen na inname van de medicijnen. In ernstige gevallen ontwikkelen patiënten een hoge temperatuur, ernstige zwakte, pijn in de buik en rug, hevig braken. Er is sprake van duidelijke kortademigheid, hartkloppingen, vaak de ontwikkeling van een collaptoïde toestand. Een kenmerkend symptoom is de afvoer van donkere urine. Tijdens en na een hemolytische crisis heeft een persoon bloedarmoede. Als de patiënt ooit soortgelijke symptomen heeft gehad, moet u oppassen dat u hem geen hoge doses vitamine C geeft..)

Omdat vitamine C het lichaam gemakkelijker maakt om ijzer op te nemen, worden hoge doses vitamine C niet aanbevolen voor patiënten met hemochromatose, een ziekte waarbij aanzienlijk meer ijzer in het lichaam wordt afgezet dan nodig is..
(Opmerking trans.: hemochromatose vóór de diagnose kan worden vermoed door de volgende symptomen: zwakte, vermoeidheid, vergroting en verdikking van de lever, evenals ongemak in de lever, donkerder dan normale huidskleur, frequente infecties, gewrichtspijn).

8. Welke resultaten van de interactie van de combinatie van vitamine C met geneesmiddelen tegen kanker zijn al bekend??
In sommige gevallen maakt het gebruik van vitamine C in combinatie met middelen tegen kanker ze minder effectief. Tot nu toe is dit alleen opgemerkt in laboratoriumonderzoeken en in dieronderzoeken..

Het effect van een combinatie van vitamine C met bortezomib werd onderzocht. Dit is een stof die enkele van de metabole routes in een kankercel blokkeert en deze dus doodt. In kankercelkweken en diermodellen van kanker is aangetoond dat vitamine C de werkzaamheid van bortezomib vermindert, ook op multipel myeloomcellen. In een soortgelijk onderzoek bij muizen die waren geïnjecteerd met menselijke prostaatkankercellen, bleek de toevoeging van vitamine C aan bortezomib niet het effect van dit medicijn te verminderen..

De geoxideerde vorm van vitamine C, dehydroascorbinezuur, is gebruikt in kankercelkweken en bij dieren met kankermodellen. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat dehydroascorbinezuur een wisselwerking kan hebben met antikankermiddelen en hun effecten kan beïnvloeden. Dehydroascorbinezuur wordt in zeer kleine hoeveelheden aangetroffen in voedsel en verschillende voedseladditieven.

De wetenschap

Gezondheid

Ascorbinka verpletterde kanker met een massa

Intraveneuze toediening van ascorbinezuur helpt zelfs bij het bestrijden van ernstige kankertumoren

Elk jaar wordt wereldwijd een groot aantal nieuw gesynthetiseerde organische verbindingen getest op antikankeractiviteit. Tot nu toe kunnen apothekers de wereld echter geen pillen tegen kanker aanbieden. En als de strijders tegen het AIDS-retrovirus al bereid zijn het op te geven vanwege machteloosheid, dan ontdekten Amerikaanse artsen, onverwachts voor velen en misschien voor zichzelf, dat het niet nodig is ver te zoeken naar een remedie voor kanker..

Als niet zo lang geleden aids, de plaag van de twintigste eeuw op ieders lippen lag, wordt deze plaag vandaag nauwelijks herinnerd. HIV heeft kanker verdrongen. Kanker is even genadeloos voor vertegenwoordigers van alle sociale lagen, en iedereen is er nog steeds weerloos tegen..

En hoewel de farmacologie ook niet stilstaat, slaagt ze er toch niet altijd in om constant kwaadaardige tumoren bij te houden. Bepaalde hoop werd gewekt door de onco-immunologie, die zich intensief begon te ontwikkelen, maar tot nu toe wenden veel patiënten zich, althans in landen met traditioneel gezaghebbende alternatieve geneeswijzen, vaak tot genezers en genezers..

Onder deze aanval hebben zelfs orthodoxe artsen onlangs een compromis gesloten. Er werden bijvoorbeeld veel chemotherapeutische middelen geproduceerd op het puntje van apologeten van de kruidengeneeskunde. In sommige recepten van genezers worden bekende biologisch actieve stoffen gevonden, hoewel de behandelingsmethoden zelf, of liever, pogingen tot zelfmedicatie, meestal alleen interfereren met de hoofdtherapie..

Dat hebben ook Michael Graham Espie en zijn collega's van de Universiteit van Kansas en het National Cancer Research Institute besloten

"Al het nieuwe is goed vergeten oud" en stelde voor om vitamine C te gebruiken om tumoren te bestrijden.

Antioxidanten

(antioxidanten) - oxidatieremmers, natuurlijke of synthetische stoffen die oxidatie kunnen remmen.

Feit is dat ascorbinezuur, traditioneel gebruikt als antioxidant, volgens oncologen een absoluut tegenovergestelde rol kan spelen. Namelijk om te werken als een oxidatiemiddel in de reactie met een metaalcomplex, wat verder leidt tot de vorming van een antitumormiddel in het lichaam - waterstofperoxide.

Dit was genoeg om verschillende tumorcellijnen in vitro te doden. Bovendien koos Espy voor zijn experimenten een van de meest agressieve vormen van kanker: glioblastoom en carcinoom van de eierstokken en pancreas. Bij concentraties ascorbaat in een omgeving die schadelijk is voor tumorcellen, voelden 43 soorten gezonde menselijke cellen zich volkomen normaal.

Het tweede deel van de experimenten werd uitgevoerd op dieren..

Muizen met een getransplanteerde tumor werden intraperitoneaal geïnjecteerd met vitamine C zodat de concentratie in het bloed vergelijkbaar was met die in een petrischaal. En hoewel het niet mogelijk was om volledig te verdwijnen, en de tumor zelfs bleef groeien, was het volume, afhankelijk van het type tumor, 43-51% minder dan in de controlegroep..

Tweevoudig verschil voor oncologie is meer dan een significante prestatie.

Blijkbaar, anticiperend op zowel de twijfels van collega's als de pogingen van patiënten om een ​​zelfstandige behandeling te starten, maakte Espy verschillende bedenkingen..

Ten eerste is vitamine C al herhaaldelijk geprobeerd in de oncologie. Maar zelfs de autoriteit van Linus Pauling was niet voldoende om de effectiviteit van het gebruik van ascorbinezuur te bewijzen. Zoals de auteurs van het werk gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences ontdekten, ligt de reden precies in de toedieningsmethode: bij orale inname van tabletten is het eenvoudigweg onmogelijk om de gewenste concentratie ascorbaat in bloedplasma te bereiken..

Reactieve zuurstofsoorten

(ROS) of reactieve zuurstofsoorten (ROS) - omvat zuurstofionen, vrije radicalen en peroxiden, zowel anorganisch als.

Ten tweede was het effect van vitamine C op kankerpatiënten daarvoor niet afzonderlijk bestudeerd volgens alle regels van de evidence-based medicine, wat in de nabije toekomst echter niet te verwachten is: bijna niemand zal weigeren, hoewel niet honderd procent, maar nog steeds effectieve therapie in het voordeel van injecties met ascorbinezuur.

En ten derde, zelfs in de moeilijkste en ogenschijnlijk al ongeneeslijke gevallen, moet u hier niet alleen uw toevlucht tot nemen, omdat experimenten aanzienlijk verschillen van een werkelijke situatie. Het is niet bekend hoe een voldoende actieve verbinding zich zal gedragen in aanwezigheid van een chemotherapeutisch of immunomodulerend middel. Bovendien is het nemen van vitamine C in dergelijke doses eenvoudig levensbedreigend bij nierfalen en bepaalde enzymen..

Dus voordat oncologische aandoeningen op de lijst met indicaties voor ascorbische injecties verschijnen, duurt het meer dan een jaar. Misschien zal het proces worden versneld door een gedetailleerde ontcijfering van het mechanisme, waardoor het mogelijk zou worden om uit de bestaande geneesmiddelen te kiezen waarvan het effect ascorbinezuur zou kunnen versterken..

Ascorbinezuur in de oncologie

Veel moderne wetenschappers geloven dat ascorbinezuur met een geïntegreerde benadering van de behandeling een bijkomend middel kan worden, maar het kan de belangrijkste geneesmiddelen voor de behandeling van kanker niet vervangen. Daarom kan de verklaring van Schotse wetenschappers in 1971 dat "ascorbinezuur kanker kan genezen" niet letterlijk worden genomen.

Effecten van vitamine C op kankercellen

Het laatste onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Salford in 2017 naar knaagdieren onthulde hoe vitamine C werkt bij kankers. Het is bewezen dat ascorbinezuur, toegediend in hoge doses aan kankerpatiënten, het metabolisme van kankercellen verstoort en hun groei stopt.

Dit komt door het feit dat de introductie van extra doses ascorbinezuur de vorming van een grote hoeveelheid waterstofperoxide rond kankercellen bevordert. Door kanker aangetaste cellen beginnen te krimpen omdat waterstofperoxide het GLUT1-enzym begint te remmen dat hen van glucose voorziet. Zonder aanvullende glucosevoeding overleven kankerpatiënten niet - de tumor begint te krimpen.

Welke tests zijn er uitgevoerd

De studie van het effect van ascorbinezuur op kankercellen begon 40 jaar geleden.

 • Schotse wetenschappers injecteerden vitamine C bij knaagdieren met bepaalde soorten tumoren. Bij 75% werd vastgesteld dat het, zodra het het lichaam binnenkomt, een effect heeft op kankercellen - de groeisnelheid van tumoren daalde met 53%.
 • In de jaren 70 selecteerden Schotse wetenschappers een groep vrijwilligers die werd gevraagd dagelijks 10 g ascorbinezuurtabletten te consumeren. Sommige deelnemers aan het experiment bleken nierstenen te hebben, wat twijfels deed rijzen over het gebruik van het medicijn in tabletten voor de behandeling van kanker.
 • In de Verenigde Staten werd onderzoek uitgevoerd door Linus Pauling, winnaar van twee Nobelprijzen voor scheikunde en een bekende voorstander van vitamine C-suppletie om de immuniteit te versterken. Onderzoek heeft aangetoond dat een adequate inname van vitamine C via de voeding 10% van het aantal sterfgevallen door kanker kan verminderen - waardoor tot 20.000 levens kunnen worden gered.
 • Amerikaanse wetenschappers, geleid door Ki Chen, voerden een experiment uit met 27 patiënten bij wie eierstokkanker stadium 3 - 4 werd vastgesteld. Ascorbinezuur werd intraveneus toegediend. Tegelijkertijd kregen vrouwen chemotherapie-sessies. De resultaten toonden aan dat het toegediende medicijn het toxische effect van chemie op het lichaam verminderde, terwijl gezonde cellen niet werden aangetast en het aantal kankercellen afnam. Aangezien vrouwen chemotherapie hebben ondergaan, is het niet mogelijk om te praten over de specifieke voordelen van ascorbinezuur voor kanker. Er is alleen een aanname dat de toegevoegde dosis van het medicijn een bijkomend positief effect had op het verloop van de behandeling..
 • Een andere groep wetenschappers uit de Verenigde Staten (Johns Hopkins University), geleid door Ji-ye Yun, deed onderzoek bij muizen met ernstige endeldarmkanker. Na de experimenten werd bewijs geleverd dat de toediening van grote doses vitamine C de grootte van de tumoren bij alle knaagdieren significant verminderde, en dat bij sommige muizen de kankers volledig verdwenen. De uitgevoerde onderzoeken suggereren dat ascorbinezuur in hoge concentraties kankercellen kan vernietigen.

Onderzoeksresultaten

Volgens wetenschappers zullen injecties met vitamine C het leven van patiënten met bepaalde vormen van kanker redden of vergemakkelijken. Het is belangrijk om enkele punten in overweging te nemen:

 • Ten eerste heeft ascorbinezuur geen effect op alle, maar alleen op sommige vormen van kanker. De effectiviteit van het gebruik van ascorbinezuur voor de behandeling van endeldarm- en alvleesklierkanker bij dieren is bewezen.
 • Ten tweede wordt aanbevolen om vitamine C aan kankerpatiënten intraveneus toe te dienen in plaats van oraal. Dit is de enige manier om de hoge concentratie in het bloed te bereiken..
 • Ten derde zal het effect aanzienlijk beter zijn als ascorbinezuur intraveneus wordt toegediend in combinatie met andere zuren (bijvoorbeeld azijnzuur) en "dood water"..

Positieve resultaten van onderzoeken die in grotere mate bij dieren zijn uitgevoerd, worden mogelijk niet bevestigd bij mensen, omdat het menselijk lichaam anders een overdosis vitamine C zou kunnen verdragen..

Het negatieve effect van ascorbinezuur op kankercellen

Kankerpatiënten mogen vitamine C alleen onder medisch toezicht innemen. Ascorbinezuur, dat het lichaam binnendringt, kan werken als een antioxidant en als een pro-oxidant (oxidatiemiddel). Dat wil zeggen, het effect kan het tegenovergestelde zijn. Bij een teveel aan vitamine C in de cellen kan het oxidatieproces beginnen, wat een toxisch effect op het lichaam zal hebben. Dit gebeurt om de volgende redenen..

Agressieve bestraling of chemotherapie werkt in op de cellen van een kankerpatiënt. Overdoseringen van vitamine C kunnen het effect van straling "afstoten", ze negatief waarnemen, waardoor het lichaam wordt beschermd tegen hun schadelijke effecten. Dat wil zeggen, de patiënt krijgt niet de vereiste dosis medicijnen tegen kanker, omdat de overdosis ascorbinezuur tegen kanker dit niet toelaat..

Tot op de dag van vandaag is er onderzoek gaande, begonnen door Schotse wetenschappers in de jaren 70. Het is mogelijk dat ascorbinezuur een goed middel kan zijn om herhaling van kanker te voorkomen, maar het kan effectievere behandelingsmethoden niet vervangen..

Vitaminen voor oncologie

Experts zeggen dat vitamines in de oncologie nodig zijn om het lichaam te beschermen, verzwakt door de ontvangen behandeling: chemotherapie, bestralingstherapie. Mensen hebben ze nodig om de ziekte te bestrijden. Vitaminen zijn betrokken bij oxidatieve processen, verhogen de weerstand van de immuniteit, nemen direct of als onderdeel van enzymsystemen deel aan het metabolisme van eiwitten, koolhydraten, vetten. De enige voorwaarde: het vitaminecomplex moet in elke specifieke situatie zorgvuldig worden geselecteerd.

Veroorzaken vitamines kanker??

Vitaminen kunnen op zichzelf geen celmaligniteit veroorzaken. Ze zijn geen bouwsteen voor cellen of een energiebron. Deze organische stoffen met een laag molecuulgewicht worden niet door cellen geproduceerd (met uitzondering van vitamine D) en worden niet in reserve opgeslagen. De dagelijkse inname van vitaminesubstanties is nodig om de basis metabolische processen en ontgifting op gang te brengen na de ontvangen cytotoxische bestralingsbehandeling.

Vitaminen voor kankerpatiënten die uit voeding kunnen worden verkregen, staan ​​in de tabel vermeld.

EENB1B2B3B5B6B9CDE.
Granen, granenboekweit++++
rijst-+++++
granen+++++
zemelen++++++++
gekiemde tarwe++++++++
Fruit, bessengedroogd fruit++++++
abrikoos++++
bananen++++++++
Peer+++++
kiwi++++++
Aardbei++++++++
duindoorn+++++++++
perzik+++++
Lijsterbes++++++
datums+++++
citrus+++++++
zoete kers+++++
zwarte bes++++++
rozenbottel+++
Groenbrandnetel+++++++
munt+++++++
peterselie+++++
dennennaalden++
spinazie++++++
zuring+++
Groentenbroccoli++++++
kool++++++
aardappelen+++
rode peper+++++++++
wortel+++++++
biet++++++
tomaten++++++
pompoen+++++
bloemkool+++++
Melk, gefermenteerde melkproductenmelk (heel)+++++++
harde kaas+++++
room+++
kwark++++
boter++
Peulvruchtenbonen++++++
groene erwt++++
Vleesproductenvlees++++
runderlever+++++
slachtafval+++++
Visproducteneen vis++++++
visvet+++++
Levertraan++++
Paddestoelenchampignons++++
gist++++
Notenwalnoten++++
Eiereneigeel+++++
Plantaardige olieongeraffineerde plantaardige olie+

Vitaminen werken als een katalysator, ze versnellen en verhogen de efficiëntie van chemische reacties in het lichaam. Een bepaalde hoeveelheid zit in de voeding, maar het is niet altijd mogelijk om een ​​zieke te voorzien van een optimale hoeveelheid vitale stoffen, vooral bij schade aan het maagdarmkanaal. In deze gevallen wordt beslist over de benoeming van getabletteerde of injecteerbare vormen van vitaminecomplexen. Intramusculaire en intraveneuze toediening wordt vitaminestimulatie genoemd en bevordert de beste opname van vitamines.

Uitslagconsumptie kan echter de groei van kwaadaardige neoplasmata veroorzaken. Welke vitamines kunnen worden ingenomen met oncologie - alleen de behandelende arts zal beslissen. De gedoseerde inname van voorgeschreven complexen zal een uitstekende hulp zijn bij het voorkomen van terugval en het bestrijden van neoplasmata.

Vitaminen voor kanker

Er zijn veel vitamines, hun gebrek, zoals een teveel, kan een verergering van de algemene ziekte veroorzaken. Overweeg hun deelname aan het lichaam.

B-vitamines in de oncologie

Het complex van groep B heeft een gemeenschappelijke letter omdat de vitamines van deze groep een gemeenschappelijke chemische gelijkenis hebben en vanwege hun gezamenlijke deelname aan het metabolisme. De afzonderlijke stoffen die in deze verbindingen zijn opgenomen, hebben hun eigen naam. Groep B versnelt het metabolisme door deel te nemen aan het metabolisme van basisvoedingsstoffen - eiwitten, vetten, koolhydraten.

Menselijke waarde:

 • normalisatie van het zenuwstelsel;
 • verbetering van de aandacht, geheugen (zenuwconcentratie);
 • toenemende mentale activiteit, preventie van emotionele stoornissen - apathie, depressie.

B-vitamines voor oncologie, contra-indicaties:

 • onbeperkte consumptie kan een actieve groei van oncologische neoplasma's veroorzaken;
 • overmatige inname kan allergische reacties veroorzaken, vervetting van de lever, de ontwikkeling van intoxicatie;
 • ernstige vormen van hypervitaminose manifesteren zich door zwakte, koorts, misselijkheid, braken, duizeligheid.

Dagtarief, indicaties:

B1 (thiamine)Normalisatie van het centrale zenuwstelsel1,7 mg
B2 (riboflavine)Cellulaire metabolische processen2,0 mg
B3 (nicotinezuur, niacine)Verbetering van de werking van het spijsverteringsstelsel20,0 mg
B6 (pyridoxine)Immuniteit versterken2,0 mg
B12 (cyanocobalamine)Stimuleert de groei van beenmergcellen3mcg = 0,003 mg

Vitamine B12 in de oncologie is onder de normale limiet en veroorzaakt verminderde eetlust, bloedarmoede, diarree en andere symptomen. Een overmaat van de stof is niet minder gevaarlijk. Het is belangrijk om een ​​evenwicht te vinden, en alleen de oncoloog die de patiënt tijdens de ziekte leidt, kan het vinden..

Vitamine E

In vet oplosbaar element E wordt ingenomen in combinatie met andere vitaminegroepen. De belangrijkste waarde van een stof is het vermogen om vrije radicalen in de media en lichaamsvloeistoffen te neutraliseren. Dit plaatst het op de eerste plaats als antioxidant. In de oncologie wordt het voorgeschreven voor de herstelperiode na chirurgie, chemotherapie en bestralingstherapie. De effectiviteit van het complex bij het voorkomen van terugval na behandeling is goed bestudeerd..

Natuurlijke vitamine wordt gesynthetiseerd in plantaardig voedsel. Tocoferolen worden aangetroffen in ongeraffineerde plantaardige oliën (soja, zonnebloem, olijven, koolzaad enz.).

Indicaties (dagtarief):

Vitamine A.

Een uitstekende assistent bij het voorkomen van de ontwikkeling van de tumor zelf en het optreden van terugval van de ziekte. Retinol is een effectieve antioxidant die de maligniteit van normale cellen voorkomt. De kristallijne stof lost niet op in water, wordt afgebroken door zuurstof en is gevoelig voor blootstelling aan licht. Synergie met vitamine E en D helpt de activiteit van het element te behouden en de opname ervan te verbeteren. Vitaminen voor oncologische ziekten zijn het meest effectief bij het diagnosticeren van:

 • prostaatkanker,
 • hersenkanker,
 • borstkanker,
 • nek tumoren,
 • longcarcinoom.

Het verbruik per dag is 700-900 mcg (respectievelijk voor vrouwen en mannen).

Vitamine D

Het element wordt onder invloed van zonlicht uit provitamine in de huid aangemaakt en via de voeding in het lichaam aangevuld. Stimuleert T-cellen, helpt de wanden van bloedvaten te versterken, herstelt het calcium-fosfor metabolisme. De benoeming van botresorptieremmers (Zometa, Rezorba) gaat gepaard met de verplichte inname van deze groep vitamines.

Geïndiceerd voor metastasen in de botten van het skelet, darmkanker.

kinderen2-10 mcg
volwassenen3-5 mcg
zwangere, zogende vrouwen10 mcg

Vitamine C

Ascorbinezuur neemt deel aan het verloop van redoxprocessen, normaliseert de bloedcoagulatie, permeabiliteit van bloedcapillairen. In de oncologie wordt het gebruikt voor de preventie van ziekten en als hulpelement, als onderdeel van een complexe therapie. Het gebruik van het medicijn bevordert de vorming van vrije radicalen die kwaadaardige cellen vernietigen.

Vereiste snelheid (per dag) 90-100 mg.

Welke vitamines kunnen niet worden ingenomen in de oncologie?

Het nemen van vitamines voor kanker is een noodzakelijke maatregel om het lichaam te helpen de ziekte te bestrijden. De belangrijkste voorwaarde is dat het complex wordt geselecteerd en voorgeschreven door een arts.

Vitaminen voor oncologie, contra-indicaties

Bij de behandeling van oncologische ziekten zijn aandoeningen van hypovitaminose en hypervitaminose even gevaarlijk. Selectie van geneesmiddelen, rekening houdend met compatibiliteit, dosering, algemene toestand van de patiënt, wordt uitgevoerd door een oncoloog.

Doet het pijn om vitamines te injecteren??

Intramusculaire injectie is een onaangename procedure, in sommige situaties is het pijnlijk. Met enige voorbereiding kan de patiënt zichzelf zelfstandig injecties in de dij geven. Intraveneuze infusies zijn alleen in een ziekenhuis geïndiceerd.

Publicatie van de auteur:
YANCHIY MARINA NIKOLAEVNA
oncoloog van de afdeling kortdurende chemotherapie
National Medical Research Center of Oncology vernoemd naar N.N. Petrov van het Ministerie van Volksgezondheid van Rusland

Behandeling met vitamine C-hyperdose van kanker - verbluffende resultaten

Ecologie van de gezondheid: de reguliere geneeskunde verdedigt actief haar monopolie op de behandeling. Dit wordt meestal gedaan door effectieve alternatieven het zwijgen op te leggen..

De reguliere geneeskunde verdedigt actief haar monopolie op de behandeling. Dit wordt meestal gedaan door effectieve alternatieve methoden of natuurlijke remedies te onderdrukken, en door wetenschappers en artsen die effectieve alternatieven aanbieden in diskrediet te brengen..

In het geval dat een van de alternatieve therapeutische methoden in staat was om een ​​bepaalde resonantie onder de massa te creëren, voert de officiële geneeskunde een fictieve studie uit, waarvan het resultaat in de regel een bewijs is van de ineffectiviteit en soms de toxiciteit van deze methoden..

Dat is het verhaal van het gebruik van vitamine C-hyperdose voor de behandeling van kanker..

In dit geval had het medische establishment het echter moeilijk, aangezien de "overtreder" tweemaal Nobelprijswinnaar was, de Amerikaanse wetenschapper Linus Pauling. Het is erg moeilijk om zo'n wetenschapper in diskrediet te brengen, dus zijn werk aan vitamine C en kanker werd eerst geblokkeerd. De National Academy of Sciences van de VS weigerde zijn werk te publiceren, ondanks het feit dat de academie in zijn meer dan 50 jaar geschiedenis tegen die tijd nooit had geweigerd de werken van haar leden te publiceren..

Toen kreeg hij geen geld meer om zijn onderzoek naar vitamine C voort te zetten. Deze beroemde Amerikaanse wetenschapper kon plotseling zijn werk in Amerika niet voortzetten. Daarna sloeg hij de handen in elkaar met de Schotse wetenschapper en oncoloog Cameron, die ook onderzoek deed naar deze vitamine als antikankermiddel..

Het onderzoek begon in 1971 bij 100 patiënten met kanker in het eindstadium. Patiënten werden terminale patiënten genoemd voor wie de officiële behandeling niets meer kon bieden en de behandeling werd stopgezet of overgeschakeld op palliatieve (lijden verlichten).Een parallel statistisch onderzoek werd uitgevoerd, waarbij voor elke onderzochte patiënt 10 analogen (naar diagnose, geslacht en leeftijd) werden geselecteerd uit degenen die een formele behandeling hebben ondergaan en geen vitamine C hebben gekregen.

De resultaten waren verbluffend. Patiënten die gemiddeld 10 gram vitamine per dag kregen, leefden gemiddeld 4 keer langer dan degenen die in de terminale fase geen vitamine C kregen. De kwaliteit van leven is bij bijna alle 100 patiënten verbeterd. Hun eetlust verbeterde, ze begonnen het ziekenhuis te verlaten voor wandelingen en naar huis te gaan.

Patiënten die morfine gebruikten, verminderden de dosis sterk en konden het weigeren na 5 dagen vitaminetherapie. 16% van de patiënten had een aanzienlijke verlenging van de levensduur. Met een gemiddelde van 50 dagen in de terminale groep die niet was blootgesteld aan vitamine C-therapie, leefden deze patiënten minstens een jaar, en sommigen van hen leefden na 5 jaar (de officiële genezingsperiode volgens het criterium van de officiële geneeskunde).

Dr. Cameron zette zijn vitamine C-behandeling voor kankerpatiënten voort en verzamelde meer dan 4.000 gevallen. Hij merkte op dat deze therapie effectiever is wanneer de diagnose vroeg wordt gesteld en voordat chemotherapie wordt gebruikt. Pauline en Cameron verklaarden in 1976 in hun brief aan de National Academy of Sciences dat wanneer vitamine C in de vroege stadia van de ziekte werd gebruikt, de levensverwachting van patiënten toenam van 5 jaar naar 20 (!) Pauling geloofde ook dat bij het juiste gebruik van vitamine C, kankersterfte kan met 75% worden verminderd (Passwater 1978).

Het is voorspelbaar dat Amerikaanse medische en wetenschappelijke organisaties de resultaten van de Pauling- en Cameron-onderzoeken niet accepteerden en, na een vergeefse poging om ze te blokkeren en in diskrediet te brengen, hun toevlucht namen tot een beproefde methode en ermee instemden hun eigen onderzoek uit te voeren, dat in 1979 werd uitgevoerd in de Mayo Clinic..

Ondanks de belofte om het exacte protocol van Dr. Cameron te herhalen en met Pauling samen te werken, werd het onderzoek uitgevoerd met grove overtredingen, en Pauling zelf hoorde alleen over de resultaten van de pers. In deze onderzoeken was een overdosis vitamine C niet effectief bij de behandeling van kanker. Er was geen revolutie in de oncologie en het eerdere concept van de officiële behandeling "gif, snijwonden en verbranding" (chemie, chirurgie en bestralingstherapie) bleef ongewijzigd..

Veel alternatieve klinieken zijn echter begonnen deze methode met succes in hun arsenaal te gebruiken. Het is opgemerkt dat het samen met laetrile (vit B17) goede resultaten geeft. Vitamine C-hyperosen zijn tegenwoordig zelden het reguliere protocol, maar vormen een zeer belangrijk onderdeel van een uitgebreide kankerbehandeling..

Dr. Newbold uit New York heeft met succes sommige soorten kanker behandeld met vitamine C. Dus voor huidkanker bracht hij 15 gram vitamine C oraal aan en bracht hij 5-6 keer per dag zalf met vitamine C rechtstreeks op de formatie aan. Bij andere vormen van kanker bracht hij de inname op 50-60 gram (gewoonlijk beperkt diarree de dosering, die verschijnt van 30 tot 60 gram).

Hij experimenteerde ook met grote intraveneuze doseringen tot 50 gram of meer. Dr. Newbold beschreef een geval waarin een vrouw terminale plaveiselcel-longkanker had, waarvoor hij haar dosering aanpaste tot 105 gram per dag. Deze patiënt kon na een jaar weer aan het werk..

Er zijn veel variaties in het gebruik en de dosering van vitamine C bij de behandeling van kanker. De meest gebruikte methode is 4-5 keer per week 10-20 gram IV. Tegelijkertijd wordt ook aanbevolen dat het dagelijkse gebruik van de vitamine binnenin 10-20 gram is..

Dr. Greg is van mening dat vitamine E samen met vitamine C-hyperdose moet worden ingenomen, die, samen met vitamine C, betrokken is bij de levering van zuurstof door het celmembraan en vervolgens in het cytoplasma naar de cellulaire energiestations - mitochondriën. Het proces van verhoging van het zuurstofgehalte in een kankercel draagt ​​bij tot de activering van het aëroob metabolisme daarin, de stopzetting van het "kanker" -programma en de terugkeer naar normale levensactiviteit of apoptose (biologische dood).

Het is belangrijk op te merken dat hemoglobine, een stof die zuurstof in het bloed vervoert, geen zuurstof kan afgeven aan de kankercel, terwijl het vitamine C-molecuul dit wel kan. Algemeen wordt aangenomen dat vitamine C een van de weinige stoffen is die door de wand van een kankercel gaan, die een glucosemolecuul niet kan onderscheiden van vitamine C..

Over het algemeen is het werkingsmechanisme van vitamine C op een tumor veelzijdig. Een van deze mechanismen is de versterking van collageen in de intercellulaire ruimte. Gezond collageen kan de tumorgroei stoppen. Kankercellen scheiden het enzym hyaluronidase af, dat collageenvezels afbreekt, waardoor tumoren kunnen groeien en omliggende weefsels kunnen binnendringen.

Er is opgemerkt dat het proces van tumorvorming en groei plaatsvindt in die weefsels met een laag gehalte aan vitamine C. Dr. Matthias Rath adviseert om het effect van hyaluronidase te neutraliseren bij de behandeling een combinatie van 4 stoffen te gebruiken:

 • vitamine C,
 • catechines EGCG (groene thee),
 • aminozuren L-lysine,
 • L-proline.

Het antikankereffect van vitamine C wordt ook gezien bij het helpen van het immuunsysteem om leukocyten te genereren en te mobiliseren om kanker te bestrijden. Zoals we vandaag weten, is het immuunsysteem ons krachtigste wapen tegen deze ziekte en, in tegenstelling tot het destructieve effect dat chemotherapie erop heeft, stimuleert vitamine C het via het beschreven mechanisme..

Vitamine C heeft een selectief cytotoxisch effect op kankercellen zonder gezonde cellen aan te tasten, zelfs niet bij hyperdoses (een ander verschil met chemotherapie, die snel delende gezonde cellen doodt: immuuncellen, kiemcellen, haarzakjes, hematopoëtische cellen, gastro-intestinaal epitheel). In 1995 werd in het wetenschappelijke tijdschrift Medical Hypotheses de cytotoxische werking van vitamine C uitvoerig beschreven en werd ook gevonden dat een cytotoxische dosis vitamine C gemakkelijk bij de mens kan worden bereikt zonder gevaar voor ernstige complicaties..

Ook is vitamine C een krachtige intracellulaire antioxidant die het DNA beschermt tegen mutaties die optreden onder invloed van oxidatieve stress. Daarom hebben de meeste kankerpatiënten een laag vitamine C-gehalte. Het lage gehalte kan worden veroorzaakt door zowel langdurige als slechte voeding en langdurige stress. Onder stress, als gevolg van het constante verlies van vitamine C, hopen schade en mutaties zich op in het mitochondriale DNA, wat uiteindelijk leidt tot de degeneratie van een normale cel tot een kankercel..

Kankercellen verschillen in veel opzichten functioneel van normale cellen. In het bijzonder verliezen ze de controle over de regulering van de hoeveelheid antioxidanten die de cel binnenkomen. Daarom kan vitamine C zich daarin in grote hoeveelheden ophopen en zo een grote concentratie waterstofperoxide creëren, die op zijn beurt de kankercel vernietigt. Dit mechanisme werd beschreven door Dr. Mark Levin in zijn studie gepubliceerd in 2005.

Naast de cytotoxische werking van hoge doses vitamine C is er de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de combinatie van vitamine C en standaard chemotherapie medicijnen. Er is waargenomen dat het de effectiviteit van verschillende chemotherapiemedicijnen (doxorubicine, cisplatine, paclitaxel, irinotecan, 5-fluorouracil) verhoogt bij de behandeling van borst-, colon-, eierstok-, prostaatkanker en verschillende andere..

Op dit moment lopen er twee klinische onderzoeken bij patiënten tegelijk (dus zelfs oncologen moesten de rol van vitamine C bij de behandeling van kanker erkennen). Interessant is dat dezelfde studies de cytotoxiciteit van vitamine C zelf bevestigden, wat de vraag doet rijzen of het raadzaam is om het gebruik van zeer giftige geneesmiddelen afzonderlijk of in combinatie met vitamine C-hyperdoses voort te zetten..

Het meest interessant en veelbelovend zijn de resultaten van een recente studie waarin hyperdose wordt gecombineerd met vitamine C en bepaalde natuurlijke stoffen, die in de toekomst kunnen leiden tot volledige natuurlijke behandelingsprotocollen, zelfs in het kader van de reguliere geneeskunde. Niet iedereen kan echter wachten en daarom worden hieronder enkele combinaties met vitamine C gegeven:

Nnatur. stof + Vit. C of H2O2 Combi. effect Type kanker / kankercel

 • maitake paddenstoel en beta glucan ++ prostaatkanker / PC-3
 • maitake paddenstoel GD-fractie ++ urineblaaskanker / Т-24
 • Meshimakobu paddenstoel PL-fractie ++ blaaskanker / Т-24
 • polyfenol groen thee EGCG ++ adenocarcinoom van de long / SPC-A-1
 • retinoïnezuur ++ borstkanker / MCF-7
 • vitamine D (samen met H2O2) + borstkanker / MCF-7
 • vitamine D (samen met H2O2) + darmkanker / HT-29
 • hyperthermie + leukemie
 • hyperthermie + glioblastoom

Bij gebruik van extracten van maitake en meshimakobu van paddenstoelen en in combinatie met vitamine C bala, werd 90% sterfte aan blaaskankercellen bereikt.

Een ander voorbeeld - maitake-extract en vitamine C - behaalde 95% sterfte van prostaatkankercellen, beide voorbeelden bij een relatief lage concentratie vitamine C.

Extracten van zwarte en groene thee waren samen met vitamine C effectief bij longkanker, terwijl extract van zwarte thee effectiever was, waardoor de tumorceldood steeg van 1% tot 22%.

Retinoïnezuur (een metaboliet van vitamine A) verhoogde driemaal het antiproliferatieve effect van vitamine C bij borstkanker (tot 75% remming).

Vitamine D (calcitriol) in combinatie met waterstofperoxide, dat vrijkomt wanneer vitamine C intraveneus wordt toegediend, verhoogt de celdood van borstkanker met 78% in vergelijking met waterstofperoxide alleen.

Sommige natuurlijke combinaties kunnen echter de werkzaamheid van vitamine C remmen. Zo verliest het zijn cytotoxische kracht op kankercellen met 95% als het samen met glutathion wordt toegediend. De tumorkrimp die wordt waargenomen met alleen vitamine C wordt dus gestopt..

Tegenwoordig is het een zeer interessante en actieve richting, en in de toekomst zullen nog sterkere combinaties van vitamine C met andere natuurlijke preparaten worden gevonden. De hierboven getoonde effectieve combinaties hebben nog geen klinische proeven ondergaan, maar hebben niettemin allemaal een extreem lage toxiciteit, waardoor ze kunnen worden gebruikt bij de behandeling van zowel specialisten als de patiënten zelf..

Er zijn al twee bekende vitamine C-combinatieprotocollen die door experts worden gebruikt bij de behandeling van kanker met natuurlijke alternatieven:

 • De eerste is laetrile (vitamine B17) en vitamine C, die met succes in sommige alternatieve klinieken zijn gebruikt.
 • De tweede combinatie is niacine (vitamine B3), die nodig is voor de normale werking van de Krebs-cyclus en aërobe ademhaling, en vitamine C.

Opgemerkt moet worden dat het meeste onderzoek wordt uitgevoerd door officiële medische instellingen en onderzoeksinstituten met behulp van het algemeen aanvaarde concept van het begrijpen en behandelen van kanker, waarbij de tumor de oorzaak is van de ziekte en daarom wordt de eliminatie ervan gezien als het belangrijkste doel bij de behandeling van kanker..

Een alternatief concept beschouwt de tumor zelf als een symptoom van een kankerproces in het lichaam en vereist een geïntegreerde aanpak om deze te herstellen, de oorzaken van de ziekte uit te sluiten en, als onderdeel van het behandelingsprotocol, de tumor rechtstreeks te beïnvloeden. Hieruit volgt dat als u besluit om vitamine C of de combinatie ervan met een natuurlijk preparaat te gebruiken, dit alleen deel mag uitmaken van een therapeutisch complex, dat ontgifting van het lichaam, immunomodulatie, een strikt antikankerdieet, antimicrobiële therapie, oxygenatie en alkalisatie omvat, werk met de psyche. gepubliceerd door econet.ru

Auteur: Boris Grinblat

Vond je het artikel leuk? Schrijf uw mening in de opmerkingen.
Abonneer u op onze FB:

Artikelen Over Leukemie