Longkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker. In ontwikkelde landen leidt het niet alleen naar de frequentie van voorkomen, maar ook naar het aantal sterfgevallen. Het wijdverbreide voorkomen van deze ziekte is te wijten aan het feit dat het roken van tabak, het leven in slechte omgevingsomstandigheden en het werken in gevaarlijke bedrijven een van de belangrijkste oorzaken ervan zijn. De behandeling wordt bemoeilijkt door het feit dat er geen pijnlijke zenuwuiteinden in de longen zijn en de patiënt misschien geen symptomen voelt die hem echt lange tijd zouden hebben gewaarschuwd, of ze verwarren met symptomen van andere aandoeningen van het ademhalingssysteem en zelfmedicatie. Daarom wordt dit type oncologie vaak pas in de latere stadia bepaald..

Inhoud

Hoe longkanker ontstaat

Longkanker kan centraal en perifeer zijn, maar ook mediastinaal en verspreid. Deze classificatie is gebaseerd op de lokalisatie van de primaire focus van de ziekte. Binnen het kader ervan zijn het verloop en het tijdstip van aanvang van de eerste symptomen afhankelijk van de vorm van oncologie..

Centrale vorm. Het omvat oncologie, die zich ontwikkelt in grote bronchiën: hoofd-, intermediaire, lobaire, segmentale en subsegmentale. Het wordt gekenmerkt door de vorming van een kleincellige en plaveiselceltumor. De eerste symptomen zijn:

 • droge hoest die zelfs enkele weken niet verdwijnt; droge hoest die zelfs enkele weken niet verdwijnt;
 • Schorre stem;
 • fluitende geluiden bij het ademen;
 • terugkerende of subtiele pijn op de borst.

Als een van deze symptomen optreedt, moet de patiënt medische hulp inroepen om te testen. Het identificeren van oncologie helpt:

 • fluorografie (maar in de vroege stadia kan een oncologische tumor lijken op andere aandoeningen van het ademhalingssysteem);
 • computertomografie van de borst;
 • PET-CT.

Om de diagnose te bevestigen, kan het volgende worden gebruikt:

 • bronchoscopie (om de bronchiën te bestuderen op de aanwezigheid van neoplasmata);
 • biopsie van de tumor, als deze zichtbaar is in de tracheobronchiale boom (om de mate van maligniteit te bepalen);
 • transthoracale punctie, als de tumor niet centraal, maar perifeer is.

Perifere vorm Dit type oncologie ontwikkelt zich vanuit het epitheel van de kleinere bronchiën of is gelokaliseerd in het celparenchym, groeit in de dikte van het longweefsel. Het gevaar is dat het veel later symptomen vertoont dan bronchiale kanker. De tumor kan groot worden zonder symptomen te vertonen. Veel patiënten ondergaan geen preventieve onderzoeken en weigeren zelfs behandeling, daarbij verwijzend naar de afwezigheid van tastbare manifestaties van de ziekte. Vaak wordt zo'n tumor bij toeval ontdekt tijdens onderzoek of bij ernstigere symptomen..

Mediastinale vorm Het wordt gekenmerkt door meerdere metastatische laesies van de mediastinale lymfeklieren, waarbij de lokalisatie van de tumor in de long niet wordt gedetecteerd.

Verspreide vorm (primaire carcinomatose) Dit omvat meerdere longlaesies zonder een vastgestelde lokalisatie van de primaire tumor in andere organen. Meer dan de helft van de gevallen van kanker komt voor in de rechterlong, voornamelijk in de bovenkwab.

Fase classificatie

In de huiselijke oncologie zijn er 4 stadia van het actieve verloop van de ziekte, die alleen betrekking hebben op niet-kleincellige kanker. Hun duur is in elk individueel geval zeer individueel en ze worden bepaald door het klinische beeld, dat wordt waargenomen door middel van een reeks onderzoeken. Bij deze classificatie wordt rekening gehouden met vroege vormen van kanker. De vier actieve fasen worden voorafgegaan door nog twee:

 • latent, waarbij de aanwezigheid van kankercellen alleen kan worden bepaald door sputum of water te analyseren dat is verkregen als resultaat van bronchoscopie;
 • nul (niet-invasieve kanker), wanneer tumorcellen alleen in de binnenwand van de long worden gedetecteerd.

In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt vroege kanker niet gediagnosticeerd..

Eerste trap. Het is verdeeld in twee fasen:

 • ten eerste groeit de tumor in de interne weefsels van de long, bereikt een grootte tot 3 cm, terwijl deze wordt omgeven door gezond weefsel, heeft hij geen invloed op de bronchiën en lymfeklieren;
 • dan kan het uitgroeien tot de pleura en bronchiën, groter dan 3 cm.

Tweede podium. Meer uitgesproken symptomen verschijnen hier:

 • kortademigheid;
 • geluiden en gefluit bij het ademen;
 • hoest met bloed in sputum, bloedspuwing;
 • pijn op de borst.

In dit geval kan de tumor zelf binnen 5-7 cm zijn zonder de lymfeklieren te beïnvloeden of metastasen erin te hebben, evenals het borstvlies en het hartmembraan te beïnvloeden, maar niet groter dan 5 cm.

Fase drie. De tumor tast de lymfeklieren, het borstvlies en de borstwand aan. Metastasen verspreiden zich verder: naar de luchtpijp, bloedvaten, slokdarm, wervelkolom, sleutelbeen en hart. Ademhalingsproblemen. De grootte van het neoplasma is groter dan 7 cm.

Fase vier. Het is terminaal en neemt een ongeneeslijke vorm aan. De tumor reikt verder dan de long, verspreidt zich naar naburige organen. Metastasen zijn uitgebreid en hebben een verre lokalisatie. Pleuritis, pericarditis komt samen - afzonderlijk of samen. Metastase vindt plaats via lymfogene (via lymfevaten) en hematogene (via bloedvaten) routes. Alle klinische manifestaties nemen aanzienlijk toe. Onder de primaire (lokale) manifestaties valt op dat:

 • de hoest wordt slopend;
 • sputum met een karakteristieke karmozijnrode kleur wordt toegevoegd, vergelijkbaar in consistentie met gelei, het kan ook pus bevatten;
 • pijn op de borst wordt intenser.

Secundaire symptomen veroorzaakt door metastasen kunnen zich ook duidelijk manifesteren:

 • aandoeningen van het cardiovasculaire systeem;
 • superieur vena cava-syndroom (vanwege verminderde bloedstroom);
 • moeite met het doorgeven van voedsel door de slokdarm;
 • moeite met spreken, slikken;
 • psychische aandoening;
 • pijn in andere organen en ledematen.

De algemene toestand verslechtert ook en daarom wordt het gevoeld:

 • zwakte, apathie, verhoogde vermoeidheid;
 • aanzienlijk gewichtsverlies;
 • hoge temperatuur;
 • andere.

Fase 4 behandeling

Als een patiënt stadium 4 longkanker heeft met uitzaaiingen naar andere organen, dan is het belangrijkste doel van zijn behandeling het verlichten van zijn toestand en het verlengen van de levensverwachting. De keuze van een behandelregime wordt beïnvloed door prognosefactoren, die tot stand komen op basis van een complex onderzoek met een groot aantal technieken. Omdat het stadium onomkeerbaar is, zal het palliatief zijn; deze vorm van kanker kan niet volledig worden genezen..

Doelstellingen van palliatieve zorg. Alle patiënten met stadium 4 longkanker vragen zich af hoe lang ze nog moeten leven. De moderne geneeskunde vecht om ervoor te zorgen dat de meest positieve antwoorden op deze vraag kunnen worden gegeven. Hiervoor wordt een pakket aan maatregelen uitgevoerd gericht op:

 • symptomen verlichten;
 • om de negatieve bijwerkingen van therapie, medicijnen te verminderen;
 • de algehele overleving verhogen.

Algemene benadering van de behandeling. Enkele van de procedures die in sommige gevallen kunnen leiden tot een verbetering van de toestand en een toename van de levensverwachting zijn:

 • radiofrequente ablatie;
 • radio-embolisatie;
 • chemo-embolisatie;
 • gebruik van monoklonale antilichamen;
 • individuele vaccins tegen tumoren.

Behandelingsnormen. Straling en chemotherapie worden het meest gebruikt in stadium 4. Op dit moment is de standaard van behandeling systemische chemotherapie, die de overleving verhoogt in vergelijking met symptomatische therapie. Er zijn verschillende opties voor systemische therapie voor longkanker, waaronder moderne:

 • cytotoxische middelen voor chemotherapie;
 • gerichte (gericht op een specifiek doelwit in het lichaam) medicijnen;
 • immunotherapie medicijnen.

Dankzij hen is de behandeling meer geïndividualiseerd geworden, nu kan deze worden gebaseerd op de moleculaire en histologische kenmerken van de tumor. Dankzij de verworvenheden van de moderne wetenschap en geneeskunde is het mogelijk geworden om drijvende krachtmutaties te identificeren, dat wil zeggen "leidende" mutaties - mutaties die een directe invloed hebben op de groei van een kwaadaardige tumor. Dit maakte het mogelijk om patiënten te identificeren die positief reageren op gerichte medicamenteuze therapie. Deze benadering is zelfs toepasbaar bij de behandeling van oudere patiënten met comorbiditeit..

Initiële systemische therapie. De informatie wordt gebruikt om de vector te bepalen:

 • over de morfologische, moleculaire en histologische aard van de tumor;
 • lokalisatie van metastasen;
 • de algemene toestand van de patiënt;
 • over alle symptomatische manifestaties;
 • over de aanwezigheid van geïdentificeerde mutaties, etc..

In dit stadium kunnen de volgende onderzoeken in eerste instantie of herhaald worden in verschillende combinaties:

 • algemeen klinisch;
 • X-ray (thoraxfoto in twee projecties, contrastonderzoek van de slokdarm, tomografie, zonografie, CT, MRI, PET-CT, fluoroscopie, diagnostische pneumothorax, angiografie, bronchografie);
 • cytologisch onderzoek van sputum na bronchoscopie;
 • met behulp van chirurgische methoden (biopsie, punctie, mediastinotomie, diagnostische thoracotomie, laparoscopie);
 • Echografie;
 • radionuclidemethoden (scannen van botten en andere organen);
 • laboratoriumbepaling van tumormarkers, etc..

Verder kunnen combinaties van chemotherapie en biologische geneesmiddelen, immunotherapie worden geselecteerd.

Vervolgbehandeling. Doorgaans duurt de eerste chemotherapie, die wordt gedaan met platinamedicijnen, 4 tot 6 cycli. In deze hoeveelheid bereikt de therapie zijn maximale effect en als u 6 cycli of langer doorgaat, zal dit leiden tot een toename van het toxische effect op het lichaam. Studies tonen aan dat ten minste 30% van de patiënten met stadium 4 longkanker die progressie vertonen na eerstelijns chemotherapie, in aanmerking komen voor tweedelijns therapie. De benoeming van de tweede chemokuur (dit keer met het medicijn "Doxacel") wordt uitgevoerd rekening houdend met:

 • de algemene toestand van de patiënt;
 • het verloop van de vorige behandeling;
 • moleculaire toestand van de tumor.

In sommige gevallen helpt dit medicijn de symptomen te verminderen en de levensverwachting van de patiënt met gemiddeld 3 maanden te verlengen. Na zowel de eerste als de tweedelijns chemotherapie kunnen immunobiologische en andere ondersteunende gelijktijdige medicatie worden voorgeschreven.

Waarom zijn metastasen gevaarlijk? Metastasen in stadium 4 longkanker zijn solitair, enkelvoudig (tot 5 foci) en talrijk. Alle kwaadaardige gezwellen in het 4e stadium van de ziekte worden gekenmerkt door een hoge dichtheid, waardoor ze lijken op een steen of botweefsel. Ze kunnen samen uitgroeien tot een enkel neoplasma, wat de werking van naburige organen en de algemene prognose negatief beïnvloedt. In de bronchiën creëren metastasen een gunstige omgeving voor de reproductie van pathogene micro-organismen, waardoor de steriliteit van de lucht wordt verstoord. Hierdoor kan de vorming van pus optreden. Schade en samendrukking van organen waarin metastasen zijn ontsproten, veroorzaakt verstoringen in hun functie, waaronder kritieke.

Behandeling. In het lichaam van de patiënt kunnen er metastasen zijn die kunnen worden verwijderd of behandeld met stereotactische bestralingstherapie:

 • oligometastasen die gevoelig zijn voor radiofrequente ablatie;
 • neoplasmata die in de hersenen blijven groeien tijdens gerichte chemotherapie (meestal vanwege onvoldoende permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière).

In dit geval is het raadzaam om ze te resecteren of een kuur met bestralingstherapie uit te voeren. Als metastasen in botweefsel worden gedetecteerd, wordt aanvullende preventie van pathologische fracturen en pijnsyndroom uitgevoerd, ook met het gebruik van bisfosfonaten.

Uitvoer

Momenteel wordt op het gebied van oncologie onderzoek gedaan naar de uitvinding van nieuwe geneesmiddelen en naar de definitie van markers waarmee de reactie van de patiënt op de geplande behandeling kan worden voorspeld (voorspellers). Dankzij dergelijke onderzoeken is het afgelopen decennium een ​​wetenschappelijke doorbraak bereikt in het begrijpen van de pathologie van longkanker, inclusief stadium 4. Dankzij hem verscheen gerichte therapie - effectiever, bij de toepassing waarvan het schadelijke effect op gezonde cellen wordt verminderd. Stadium 4-longkanker ondergaat momenteel palliatieve therapie om de symptomen te helpen verlichten en het leven van de patiënt te verlengen.

Stadium 4 longkanker

Epitheel longweefsel is onder bepaalde omstandigheden vatbaar voor kwaadaardige veranderingen in de structuur van cellen. Deze pathologie in een reeks oncologische ziekten wordt longkanker genoemd. De ontwikkeling van het ziekteproces is meestal verdeeld in vier fasen. Dit artikel belicht problemen die verband houden met stadium 4-longkanker.

Luchtwegkanker: prognose

Verschillende soorten diagnostische maatregelen, waarbij de symptomen van een specifieke periode van tumorontwikkeling worden getest, stellen artsen in staat een voorspelling te doen over de levensverwachting van een patiënt met een dodelijke ziekte.

De prognose voor de laatste 4 stadia van longkanker is teleurstellend. Herboren kwaadaardige cellen (metastasen), in dit stadium van de verspreiding van de ziekte, die andere interne organen van een persoon door het hele lichaam aantasten. Het maakt niet uit hoeveel behandelingsprocedures er doorgaan, ongeacht welke moderne technologieën worden gebruikt, na een uitgebreid onderzoek stellen artsen de prognose vast van de huidige vorm van de ziekte met de geschatte levensduur van de patiënt.

Volgens de getuigenissen van oncologen is de overleving van vijf jaar de beste indicator voor patiënten met longkanker. Dit is het antwoord op de vraag: hoeveel mensen leven met stadium 4 longkanker?

Het is goed voor tien procent van het totale aantal patiënten met de diagnose sarcoom van graad 4. De levensverwachting is in dit geval rechtstreeks afhankelijk van de implementatie van complexe behandelingsprocedures die zijn voorgeschreven door een arts door degenen die aan de ziekte lijden. Het slechtste prognosescenario voor de vierde fase, die door artsen wordt geuit, is het begin van een dodelijke afloop binnen een paar maanden.

Stadium 4 longkanker - symptomen

De laatste fase van schade aan de luchtwegen, vergezeld van de manifestatie van nieuwe, voorheen niet vermelde symptomen bij patiënten:

 • scherp gewichtsverlies;
 • verlies van eetlust (in sommige gevallen falen van het spijsverteringsstelsel, met de verspreiding van metastasen naar het darmgebied);
 • ophoping van vocht in de buikholte (ascites), in de longen (pleuritis);
 • slechte bloedstolling;
 • bijkomende verwondingen in de vorm van compressiefracturen.

Kanker in stadium 4 wordt gekenmerkt door het falen van een of meer organen, vaker dan andere:

 • nier;
 • bijnieren;
 • lever.

Metastasen op afstand op dit punt in de pathologie kunnen zich vormen als een kwaadaardige tumor in de botten van het skelet, de tweede, voorheen gezonde long, in de hersenen.

Direct voor het overlijden, als een persoon sterft aan stadium 4 longkanker, en niet aan bijwerkingen van het beloop van de ziekte, bijvoorbeeld een hartaanval of uitputting, zijn er twee opties mogelijk, die de laatste fase van de ziekte aangeven:

 • lichaamstemperatuur stijgt tot kritiek. De pijn die gepaard gaat met ademhalingsmoeilijkheden, eindigt na een paar uur met de dood van de patiënt.
 • de patiënt wordt ondergedompeld in een staat van verdoving - bijna in slaap, met zeldzame flitsen van bewustzijn, waarin een persoon in staat is om individuele woorden uit te spreken zonder de betekenis ervan te begrijpen. In deze toestand blijft de patiënt 15-20 uur voor het overlijden..

Fase 4 behandeling, met uitzaaiingen in verschillende organen

Ik moet echter zeggen dat de patiënt en zijn familieleden, naast zelfbehandeling thuis, tegenwoordig kunnen rekenen op gespecialiseerde medische en sociale instellingen die palliatieve zorg verlenen aan terminaal zieken. Een medisch centrum dat patiënten aan het einde van hun ziekte accepteert en biedt, wordt een hospice genoemd. Hier worden ernstig zieke mensen door speciaal opgeleid personeel voor deze doeleinden comfortabele omstandigheden geboden..

Poliklinische en thuisbehandeling in stadium IV is in wezen een pijnstiller die is voorgeschreven door een arts.

Het soort pijn dat wordt ervaren door mensen met dezelfde diagnose van de ziekte, kan verschillen in termen van oorsprong, intensiteit en duur van pijnlijke gevoelens. Nadat de arts het type en de omvang van de pijn heeft vastgesteld, schrijft de arts een adequate medicatie voor. In sommige gevallen zijn het niet-narcotische analgetica:

 • paracetamol;
 • aspirine;
 • diclofenac, etodolac (in combinatie);
 • ibuprofen, naproxen, ketorolac (in combinatie);
 • ksefokam;
 • piroxicam;
 • meloxicam;
 • mefenaminezuur.

De narcotische analgetica die worden voorgeschreven aan een persoon met kanker kunnen zijn:

 • tramadol;
 • relanium;
 • sibazon.

Bovendien wordt de verlichting van ernstige pijn uitgevoerd door injecties met een verschillende duur. De verslaving van het lichaam aan hen is beladen met de afwijzing van andere pijnstillers en de constante noodzaak om de dosering van het medicijn te verhogen, wat het gevaar van drugsverslaving bedreigt. Het gebruik van deze analgetica wordt strikt gecontroleerd door een arts:

 • Codeïne;
 • Trimeperidine;
 • Buprenorfine;
 • Pyritramide;
 • Fentonil;
 • Morfine.

Behandeling van een kwaadaardige tumor van de ademhalingsorganen met folkremedies

Helaas zijn er geen statistieken over de genezing van stadium 4 longkanker door middel van traditionele geneeskunde. Desalniettemin zijn recepten voor zelfgemaakte medicijnen, vragen over de voordelen en effectiviteit van verschillende soorten tincturen, zelfgemaakte bereidingen vandaag gemakkelijk te vinden op forums die aan dit probleem zijn gewijd en op internet..

 1. Alcoholtinctuur van knoflook. Een kilo geraspte knoflook wordt gegoten met een halve liter alcohol (70%), twee weken lang op een plaats beschermd tegen licht, gefilterd door kaasdoek, ingenomen voor het eten:
  • 3 keer per dag één druppel;
  • elke volgende dag wordt de dosering gedurende een maand verdubbeld (gevolgd door een pauze - 2 maanden);
 2. Weegbree kruid, met honing. Gehakte verse kruidenblaadjes worden gemengd met een gelijke hoeveelheid honing. Gebruik voor maaltijden:

 • een eetkamer 4 keer per dag (weggespoeld met water);
 • De infusie van stinkende gouwe wordt verdund met kokend water (met een snelheid van: 1 eetlepel stinkende gouwe in een glas kokend water). Koel af tot kamertemperatuur, consumeer voor de maaltijd:
  • een eetlepel 3 keer per dag - 2 weken;
  • twee eetlepels 3 keer per dag - 4 weken.
 • Longkanker stadium 4

  Longkanker is een gevaarlijke kanker. Kankerpathologie wordt gekenmerkt door een hoge kans op overlijden bij patiënten. Bij gebrek aan een goede behandeling gedurende de eerste 12 maanden ontwikkelt de tumorvorming zich tot het laatste stadium. Stadium 4 doodt 90% van de volwassenen. De reden ligt zowel in overmatige agressiviteit als in het feit dat de symptomen van longpathologie in de vroege stadia van progressie niet verschijnen en geen verdenking veroorzaken bij een persoon.

  In dergelijke situaties verplaatst het primaire wijdverspreide oncologische proces zich vóór de diagnose naar nabijgelegen weefsels en vormt het een groot aantal metastasen. Metastase verspreidt zich naar aangrenzende organen en structuren. Als gevolg hiervan leidt de situatie tot de dood van de patiënt. Stadium vier longkanker is niet vatbaar voor een succesvolle behandeling. Een persoon is niet in staat kanker te overwinnen. In de vierde fase is het mogelijk om het leven van de patiënt te verlengen en pijnlijke symptomen slechts gedurende een bepaalde periode te verlichten, omdat mensen niet lang in fase 4 leven.

  Kankersymptomen in het eindstadium

  De terminale graad van kanker is de laatste fase. De aangetaste cel vermenigvuldigt zich ongecontroleerd en bedekt na verloop van tijd het hele menselijk lichaam. Dood door longkanker kan niet worden vermeden. De moderne medische praktijk is niet in staat om een ​​effectieve behandeling te bieden tegen oncologische pathologieën van het ademhalingsorgaan.

  In de vroege stadia zullen volwassenen waarschijnlijk volledig herstellen van kanker. In de fasen 3 en 4 wordt het kwaadaardige proces echter gekenmerkt door een versnelde progressie; het is niet mogelijk om de ontwikkeling van de ziekte te blokkeren. De therapiemethoden die door artsen worden aangeboden, zijn in staat de levensverwachting van de patiënt in de loop van de tijd te verlengen en de pijnlijke toestand te verlichten. Stadium 4-longkanker wordt bepaald door de symptomen die vóór de dood optreden:

  • Slaperigheid, snelle vermoeidheid, ongeacht de mate van fysieke belasting. De reden voor deze situatie is een traag metabolisch proces als gevolg van uitdroging van het lichaam. De slaap van de patiënt duurt langer dan normaal. Het wordt echter niet aanbevolen om het slachtoffer te storen..
  • Afname of verlies van eetlust - het menselijk lichaam heeft minder voedingsstoffen nodig. Het spijsverteringskanaal heeft moeite met het verteren van zwaar voedsel. Daarom verandert het dieet. Op het menu, in plaats van vleesgerechten, overheerst papperig voedsel. Voordat de patiënt overlijdt, heeft hij geen energiereserves in het lichaam en kan hij zelf geen voedsel doorslikken. Hierbij wordt aangeraden om regelmatig water te geven en de vochtigheid van droge lippen te controleren. U kunt de patiënt niet dwingen om te voeden.
  • Zwakte in het lichaam is een gebrek aan energie. Door de afname van de voedselopname is er een gebrek aan kracht. Een persoon wordt de mogelijkheid ontnomen om lichaamsdelen op te tillen en op hun zij te draaien. Daarom is de zorg voor familieleden noodzakelijk om comfort te garanderen..
  • Apathische toestand - treedt op na een afname van energie. Een persoon verliest interesse in het leven, in wereldgebeurtenissen. Als gevolg hiervan trekt het slachtoffer zich in zichzelf terug. In zo'n periode is de steun van dierbaren belangrijk.
  • Desoriëntatie en hallucinogene beelden - de werking van de hersenen is verstoord. Er is een verslechtering van het geheugen, de spraakvaardigheid.
  • Veneuze gebieden - vlekken veroorzaken een verminderde bloedsomloop. Bloed wordt willekeurig door het vasculaire systeem verdeeld. Bourgondische en blauwachtige tinten op een bleke huid verschijnen in de laatste dagen van het leven van de patiënt.
  • Kortademigheid en kortademigheid - Symptomen gaan door tot de dood optreedt. Soms is de ademhaling hees en luid. U moet een kussen onder uw hoofd leggen of het menselijk lichaam in zittende toestand plaatsen. Het ademhalingsproces verslechtert als gevolg van een toename van de grootte van het neoplasma en ophoping van exsudaat in de longen.
  • Verstoorde ritten naar het toilet - de nierfunctie is verzwakt. Iemand drinkt minder water en ureum wordt rijk en bruin of rood. Nierfalen ontwikkelt zich. Het bloed is verzadigd met giftige sporenelementen. Slachtoffers raken in coma en sterven uiteindelijk.
  • Zwelling van de benen - nieren en lever falen. Vloeistof verlaat het lichaam niet meer en hoopt zich op in de organen, vooral op de benen. Dit symptoom voorspelt een snelle dood..
  • Plotselinge verandering in lichaamstemperatuur - handen en voeten worden afgekoeld. De bloedsomloop is verstoord. Tijdens de laatste uren van het leven van een patiënt verlaat bloed de vitale organen. De nagelplaat is bedekt met een blauwachtige tint. Het wordt aanbevolen om de patiënt te bedekken met een warme deken of deken.
  • Ernstige pijn - pijn treedt op wanneer de tumor uitzaait naar naburige organen. Metastasen zijn sterk van karakter. De aandoening wordt alleen met medicijnen behandeld.

  Tekenen van respiratoire oncologie treden bij elke individuele patiënt afzonderlijk op. De manifestatie van symptomen hangt af van de persoonlijke kenmerken van het menselijk lichaam en de mate van weefselschade door kankerhaarden. Na verloop van tijd voelt het slachtoffer een snelle achteruitgang.

  Stadia van de stervende staat

  Voor de dood doorloopt het lichaam verschillende stadia van een stervende toestand.

  Predagonia wordt gekenmerkt door de vernietiging van zenuwuiteinden in het centrale zenuwstelsel:

  • Bewustzijn is verward, remming van reacties. Ouderen kunnen hun eigen naam niet geven. De patiënt lijdt aan desoriëntatie.
  • Ademen gaat gepaard met ernstige kortademigheid.
  • De huid wordt bleek door verstikking. Langdurig vasten veroorzaakt acrocyanose. Er is een blauwachtige tint van laesies ver van de hartstructuur - vingers, neus, enz..
  • Verlaagt de bloeddruk.
  • De pols kan worden bepaald door de halsslagader en femorale gebieden, behalve de perifere slagaders.
  • Emotionele en fysieke beperking.

  De duur van fase 1 verschilt en is gebaseerd op de tijdige hulp en geleverde energie om de ziekte van het lichaam zelf te bestrijden. De benadering van pijn wordt uitgevoerd door middel van een terminale onderbreking, wanneer de ademhaling plotseling stopt na de aanvankelijke toename van de frequentie. Er is ook geen kenmerkende reactie van de pupillen op een lichtprikkel..

  Ondraaglijke pijn is een periode van mobilisatie van functies voor de daaropvolgende strijd tegen de dood:

  • De hartslag wordt genormaliseerd, de bloedstroom wordt gestabiliseerd. De patiënt keert terug naar normaal bewustzijn.
  • Na verloop van tijd worden de lopende processen voltooid - er is geen reflexieve reactie, het visuele en auditieve apparaat is aangetast.
  • De klinische dood van het lichaam wordt vastgesteld.
  • De volgende symptomen helpen bij het vaststellen van de klinische dood bij een patiënt:
  • De bloedcirculatie stopt. De pulsatie wordt niet gevoeld op de halsslagader en het femorale arteriële deel, wat leidt tot afkoeling van de epidermis.
  • Het ademhalingsproces stopt.
  • De werking van de hersenen stopt. Tekenen van bewustzijn en reacties worden niet waargenomen. Leerlingen verwijden zich, er is geen reactie op een lichtbron.

  De duur van de klinische dood is minder dan 5 minuten. Hypoxie veroorzaakt de vernietiging van cellulaire structuren in de hersenen die bepaalde functies aansturen. De aangegeven tijdsperiode is cruciaal en bepalend voor het hersenweefsel. In latere stadia worden ernstige schendingen van het cellulaire metabolische proces waargenomen en wordt de klinische dood biologisch.

  Biologische dood is het laatste stadium van kanker. Het functioneren van de cellen en structuren van het lichaam wordt gestopt. De situatie gaat gepaard met de volgende symptomen:

  • Het hoornvlies verdroogt, de pupil krijgt een troebele tint, de iris verkleurt.
  • Turgor in de oogbal is gestoord.
  • Typische kadavergebieden.

  Behandelingsmethoden

  Het gevorderde stadium van longkanker vereist in de meeste gevallen het gebruik van palliatieve therapie. Het gevecht wordt niet gevoerd met het oncologische beloop, maar de behandeling is gericht op het verminderen van de ongemakkelijke manifestaties, het verlichten van het welzijn en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Als uitgebreide metastasen worden gediagnosticeerd, wordt de centrale methode bij de behandeling van oncologie gepresenteerd door de taak om de levensverwachting van het slachtoffer te maximaliseren.

  De kans op volledig herstel van kanker is erg laag. Therapeutische behandeling maakt uitgebreid gebruik van thoracocentese. Overtollig opgehoopt vocht uit de longholte wordt verwijderd zonder pijnlijke symptomen. Palliatieve therapie vereist het gebruik van therapeutische methoden die worden gebruikt om kwaadaardige pathologie in de vroege stadia van ontwikkeling te elimineren:

  • chirurgische procedures;
  • bestralingstherapie;
  • hormoontherapie;
  • immunotherapie;
  • chemotherapie.

  Door de operatie kan de chirurg niet het lichaam van de pathogene formatie zelf verwijderen, maar individuele metastatische cellen. De reden is dat de verwijdering van een kankergezwel bij longkanker van de 4e graad niet het gewenste resultaat zal hebben en zinloos is. Chemotherapie helpt de pathologische focus te verkleinen en de ernst van de ziekte met metastasen te verminderen.

  Verlichting van de toestand van de patiënt

  Pijnstillers kunnen pijn helpen verlichten. De behandelende arts selecteert de juiste opties voor de individuele patiënt. Pijnlijke gewaarwordingen verschillen in de mate van manifestatie. De juiste dosering helpt niet om de ziekte te genezen, maar het verbetert wel het leven. Om de symptomen te elimineren, worden de volgende pijnstillers gebruikt:

  • Morfine, fentanyl, oxycodon, methadon, diamorfine, buprenorfine en hydromorfon;
  • Tramadol en Codeïne.
  • Dexamethason en Prednisolon;
  • Topiramaat en Gabapentine;
  • Diclofenac, Ibuprofen en Aspirine zijn ontstekingsremmende stoffen;
  • Anesthetica en antidepressiva.

  Voor ernstige pijn kunt u een vrij verkrijgbare pijnstiller zonder recept nemen. Medicijnen worden vaak aangeboden door orale medicijnen, die opmerkelijk zijn vanwege hun lage kosten. Bij een constante manifestatie van pijnlijke gevoelens, schrijft de arts een Tramadol-recept voor. De medicatie moet in tabletten of via injecties worden ingenomen. De persoon moet zijn medicatie per uur noteren en beschrijven hoe hij zich voelt. Op basis van de ontvangen informatie past de behandelend arts de hoeveelheid gebruik en dosering van medicinale stoffen per dag aan.

  Het is belangrijk om u strikt aan het voorgeschreven pijnstillerschema te houden om pijnsymptomen te voorkomen. De behandeling zal een lage effectiviteit vertonen als het geneesmiddel onregelmatig wordt gedronken. Als de voorgeschreven middelen niet meer werken, voegt de oncoloog sterke verdovende middelen (morfine, oxycodon) toe aan de therapie. Het is toegestaan ​​om deze medicijnen te combineren met antidepressiva. In geval van slikstoornissen of ernstig braken, wordt het aanbevolen om rectale zetpillen, sublinguale druppels, pleisters, injecties of druppelaars te gebruiken.

  Behandeling prognose

  In sommige situaties wordt een persoon voor onderzoek naar een arts gestuurd voor kanker die nog niet is begonnen met metastaseren in het weefsel, of de metastatische cellen zijn niet volledig gevormd vanwege het vroege stadium van het kwaadaardige proces. Het is mogelijk om een ​​atypische ziekte te diagnosticeren door middel van een PET-scan. De procedure is niet voor elke patiënt voorgeschreven. Andere diagnostische methoden kunnen alleen reeds gevormde metastasen detecteren, maar geen pathogene foci aan het licht brengen.

  In dergelijke gevallen verwijdert de arts de long en wordt later metastase bepaald in aanwezigheid van een lopend oncologisch proces. Hier is een grote kans op herstel, dus de prognose is gunstig. Tijdens de operatie wordt het primaire neoplasma verwijderd, waardoor de aangetaste cellen door het hele lichaam worden verspreid. De patiënt kan in het ziekenhuis worden opgenomen als de longen zijn aangetast en er uitzaaiingen zijn. Pathogeen weefsel wordt gedetecteerd wanneer de eerste kwaadaardige laesie niet wordt geëlimineerd.

  Het is mogelijk om de eerste tumorvorming te verwijderen en vervolgens metastasen te bestrijden. Deze procedure is echter vaak niet mogelijk. Daarom is het in het geval van oncologische ziekte, ongeacht het stadium, belangrijk om vroeg naar een arts te gaan. Vroegtijdige opsporing van carcinoom verhoogt de kans op herstel en verbetert de prognose van het leven. Anders hebben mensen niet meer dan een jaar te leven..

  Abonneer u op updates

  Communicatie met de administratie

  Meld u rechtstreeks op de site aan bij een specialist. Wij bellen u binnen 2 minuten terug.

  Wij bellen u binnen 1 minuut terug

  Moskou, Balaklavsky prospect, 5

  Talrijke soorten neoplasmata op de huid zijn beide volkomen veilig voor de gezondheid en kunnen omliggende weefsels beschadigen en zelfs een bedreiging vormen voor het menselijk leven.

  De methode, die schokgolftherapie wordt genoemd, wordt gebruikt om musculoskeletale aandoeningen en elke ziekte van het bewegingsapparaat te behandelen

  het proces waarbij cellen of weefsel uit het lichaam worden genomen voor verder microscopisch onderzoek om de aanwezigheid van kanker te controleren

  Longkanker graad 4 met uitzaaiingen

  Longkankertumor ontwikkelt zich in 4 stadia, metastase gaat door alle weefsels van het lichaam, waardoor nieuwe problemen ontstaan. Wanneer tumorcellen de lymfeklieren binnendringen, beginnen spraak- en slikproblemen. Via de lymfeklieren bereiken metastasen andere organen - lever, botten, hersenen, enz. Omdat de longen de primaire infectieplaats zijn, kunnen ziekten van deze organen, als secundaire brandpunten, verwarrend zijn. De laatste stadia van kanker zijn afhankelijk van de progressie van metastasen in het lichaam - zwakte verschijnt, lichaamsgewicht gaat verloren.

  Behandelingsmethoden

  Het behandelingsproces is afhankelijk van het type tumor, uitzaaiingen in het lichaam en de stabiele toestand van de patiënt. In de laatste fase van kanker is het belangrijk om de verspreiding van de tumor te elimineren door palliatieve en symptomatische behandeling: het is noodzakelijk om de mogelijke verdere verspreiding te onderdrukken en de rest van de organen te beschermen. Er zijn verschillende behandelingsmethoden:


  Stralingstherapie kan de grootte van de tumor helpen verkleinen door pijnsymptomen te onderdrukken. Om de toestand te verbeteren, wordt chemotherapie gecombineerd met radiotherapie. Vloeistof kan zich ophopen in de pleura van de longen tijdens metastase - thoracocentese zal de hoeveelheid helpen verminderen.

  De ontwikkeling van de geneeskunde heeft het mogelijk gemaakt om met nieuwe methoden de levensduur met meer dan zes maanden te verlengen. Van de effectieve, radiofrequente ablatie, chemo-embolisatie en speciale antitumorvaccins worden opgemerkt..

  Bij intercellulaire kanker, die een intensieve behandeling onderging, was de levensduur van 2% van de patiënten 5 jaar - bij niet-kleincellige kanker was het percentage al 13%. Hoe eerder de resectie van de longkwab werd uitgevoerd, hoe hoger de overlevingskans.

  Metastasen. Graad 4 longkanker

  Helaas negeren mensen de symptomen vaak en gaan ze te laat naar de kliniek - al in 3-4 stadia. Graad 4 longkanker is de laatste en onomkeerbare, in dit geval proberen artsen de ontwikkeling van tumoren en kankercellen naar andere weefsels te voorkomen, zij het tevergeefs. Infectie van de lymfeklieren treedt op, hematogene metastasen komen de hersenen, oven en andere organen binnen. De mate van infectie hangt af van de aard van de tumor. Symptomen van 4 graden worden uitgesproken:

  - Harde hoest, gaat gepaard met sputumaanvallen (geen symptoom bij de perifere vorm van kanker);

  - De patiënt begint bloed op te hoesten - eerst gestreept in sputum, daarna verandert het sputum van kleur, wordt karmozijnrood met de aanwezigheid van pus; het lichaam heeft het slijmvlies en de bloedvaten vernietigd, de wanden van de bronchiën zijn aangetast;

  - Afhankelijk van de aangedane longkwab treden pijn op de borst op. Pijnreceptoren zijn afwezig in het longweefsel - pijn wordt geassocieerd met infectie van aangrenzende weefsels. Met de tumor van Pancost wordt ernstige pijn opgemerkt;

  - Kortademigheid, intense angina pectoris, de longen kunnen niet ademen;

  - Metastase van de slokdarm - er zijn problemen met de spijsvertering.


  Het gevaarlijkste is het optreden van pneumothorax wanneer de pleuraholte is gevuld met lucht. Doorbloeding van de luchtwegen kan ook optreden op oudere leeftijd.

  Graad 4 metastasen van longkanker beïnvloeden de functionaliteit van het lichaam, schade aan de lymfeklieren kan leiden tot spraakproblemen, psychische stoornis, geelzucht (galweg is geïnfecteerd). Zonder constante monitoring en therapie vordert graad 4 met een alarmerend tempo, waarbij de cellen van het lichaam en organen worden aangetast en de dood nadert.

  Een volledige genezing niet alleen in dit stadium, maar ook in elk ander stadium met hematogene metastasen is helaas onmogelijk. Overleving van vijf jaar is in deze gevallen uiterst zeldzaam..

  • Soorten goedaardige tumoren
  • Hormoontherapie
  • Kwaadaardige tumor
  • Immunotherapie
  • Carcinoom
  • Cardio-oncologie
  • Metastasen in het hoofd
  • Borstmetastasen
  • Intestinale metastasen
  • Metastasen in de oncologie
  • Niermetastasen
  • Pancreas metastasen
  • Rectale metastasen
  • Levermetastasen
  • Longmetastasen
  • Botmetastasen
  • Metastasen van graad 4
  • Borstmetastasen
  • Maagmetastasen
  • Metastasen
  • Oncoandrologie
  • Botoncologie
  • Prostaat oncologie
  • Oncogynecologie
  • Oncohematologie
  • Oncodermatologie
  • Huidtumoren
  • Tumoren van het vrouwelijke voortplantingssysteem
  • Oncoepidemiologie
  • Onco-endocrinologie
  • Oncosurgery
  • Oncourologie
  • Oncopulmonologie
  • Oncoproctologie
  • Oncomammologie
  • Borsttumor
  • Levertumor
  • Niertumor
  • Tumor van het hart
  • Operatie om een ​​rectumtumor te verwijderen
  • Rectale tumor
  • Psycho-oncologie
  • Pediatrische oncologie
  • Kanker zonder uitzaaiingen
  • Metastasen van hersenkanker
  • Stralings-oncologie
  • Stadium van uitzaaiingen van kanker
  • Verwijdering van de tumor zonder operatie
  • Chirurgische verwijdering van de tumor
  • Chirurgische methoden voor het verwijderen van tumoren

  het proces waarbij cellen of weefsel uit het lichaam worden genomen voor verder microscopisch onderzoek

  Oude prijs RUB 3.500 RUB 3.000 promotie

  behandeling van musculoskeletale aandoeningen en eventuele aandoeningen van het bewegingsapparaat

  Hoeveel mensen leven met longkanker stadium 4

  Misschien is een van de meest gestelde vragen die mensen met longkanker en hun families stellen aan artsen: "Als stadium 4 longkanker optreedt, hoe lang leven mensen met deze diagnose dan?" Met andere woorden, ze willen de verwachte gemiddelde levensverwachting weten van mensen met longkanker in de laatste fase - kanker met uitzaaiingen (ongecontroleerde uitzaaiing van de tumor letterlijk door het lichaam). Dit is geen verrassing, aangezien 40% van de mensen al stadium 4 heeft bereikt op het moment van hun diagnose. Voordat u deze vraag beantwoordt, is het belangrijk om een ​​beetje te praten over hoe het statistische antwoord wordt verkregen..

  Variabelen die de overleving bij longkanker beïnvloeden

  De levensverwachting voor stadium 4 longkanker kan aanzienlijk verschillen van persoon tot persoon.

  Enkele van deze variabelen zijn:

  • Uw specifieke type en locatie van longkanker - Longkanker in stadium 4 omvat verschillende soorten longkanker en kankers die zijn uitgezaaid naar slechts één ver verwijderd gebied of die zich op grote schaal door het lichaam hebben verspreid. De overleving kan ook worden beïnvloed door de genetische kenmerken van maligniteiten met kankers die "gerichte mutaties" hebben, zoals ALK-positieve niet-kleincellige longkanker, ROS1-mutaties en EGFR-mutaties - een grotere kans om te reageren op nieuwe gerichte longkankertherapieën.
  • Uw leeftijd - jongere mensen leven meestal langer dan oudere mensen met longkanker.
  • Uw geslacht - de levensverwachting van een vrouw met longkanker is hoger in elk stadium van de ziekte.
  • Uw algehele gezondheid op het moment van diagnose - een gezonder algemeen lichaam op het moment van diagnose wordt geassocieerd met een langere levensverwachting en een groter vermogen om moderne therapieën te weerstaan ​​die het leven kunnen verlengen.
  • Hoe u op de behandeling reageert - de bijwerkingen van behandelingen zoals chemotherapie, chirurgie, gerichte therapieën, immunotherapie en bestralingstherapie variëren van persoon tot persoon en kunnen uw vermogen om de behandeling te verdragen beperken.
  • Andere aandoeningen die u mogelijk heeft - Aandoeningen zoals emfyseem kunnen de levensverwachting bij longkanker in stadium 4 verminderen.
  • Complicaties van longkanker - complicaties zoals bloedstolsels kunnen de levensverwachting bij longkanker van graad 4 verminderen.
  • Metastasen - Longkanker kan zich naar bijna elk deel van het lichaam verspreiden, maar verspreidt zich meestal naar de hersenen, botten, lever en bijnieren. Zoals hieronder opgemerkt, is behandeling voor overleving op lange termijn soms mogelijk wanneer er slechts enkele metastasen van longkanker naar de hersenen of metastasen naar de lever aanwezig zijn..

  Statistieken

  Naast de verschillen in organismen van verschillende mensen, is het belangrijk om in gedachten te houden dat statistieken vaak gebaseerd zijn op mensen die enkele jaren geleden zijn behandeld. De meest recente statistieken die we voor 2015 hebben voor longkanker, zijn bijvoorbeeld gebaseerd op mensen bij wie tussen 2007 en 2011 longkanker is vastgesteld. Sindsdien zijn er nieuwe behandelingen goedgekeurd voor mensen met gevorderde longkanker, en worden er meer nieuwe behandelingen onderzocht in klinische onderzoeken..

  Als u of uw geliefde longkanker in stadium 4 heeft - hoeveel blijft er dan nog over? De levensverwachting voor stadium 4 longkanker (wanneer 50% van de patiënten in leven is en 50% is overleden) is slechts ongeveer 8 maanden. Het overlevingspercentage na vijf jaar - dat wil zeggen het percentage mensen dat naar verwachting vijf jaar na deze diagnose zal leven - is helaas slechts 4%.

  Hoewel deze cijfers pessimistisch klinken, zijn er veel mensen die heel lang leven nadat ze de diagnose stadium 4 longkanker hebben gekregen. Op de HOPE-top van 2016 in Washington, DC, werden foto's gepresenteerd van meer dan 300 mensen met longkanker die met succes met de ziekte leven, evenals een groep mensen die stadium 4 van deze ziekte hebben overleefd en zonder de ziekte voor minimaal 10 jaar. Onthoud dat u geen statisticus bent. Er is hoop en dit is geen valse hoop.

  Beheer van stadium 4 longkanker met metastasen

  Een laatste ding om in gedachten te houden.

  Hoewel longkanker in stadium 4 meestal niet te genezen is, is het nog steeds behandelbaar. Deze behandelingen kunnen niet alleen de overleving verbeteren, maar ook helpen bij de symptomen van deze ziekte..

  De recente goedkeuring van twee immunotherapie-geneesmiddelen in 2015 (en andere in deze categorie worden geëvalueerd in klinische onderzoeken) suggereert dat langdurige controle van de ziekte mogelijk is bij sommige mensen met gevorderde longkanker. Voor mensen met gerichte mutaties suggereert het overschakelen op nieuw ontwikkelde geneesmiddelen wanneer tumoren resistent worden dat voor sommige mensen progressieve longkanker in de toekomst als een chronische ziekte kan worden beschouwd, zoals diabetes..

  Een andere recente vooruitgang in de behandeling van stadium 4 longkanker met metastasen is de behandeling van "oligometastasen". Wanneer er sprake is van enkele of slechts enkele metastasen, zoals in de hersenen of lever, kunnen technieken zoals stereotactische lichaamsstralingstherapie (SLBT) worden gebruikt om deze metastasen te behandelen. Deze methode heeft zelfs geleid tot overleving op lange termijn van sommige mensen met long-naar-hersenmetastasen..

  Wat u kunt doen om uw overlevingskansen te vergroten

  Na jaren van geringe vooruitgang in de behandeling van longkanker, zijn de behandelingsopties en personalisatie van de behandeling voor de ziekte exponentieel toegenomen. Dit betekent dat het voor iedereen, zelfs een kankerspecialist, moeilijk is om op de hoogte te zijn van elke nieuwe vooruitgang en klinische proeven over de hele wereld..

  Onderzoek toont aan dat mensen die meer te weten komen over hun kanker en hun eigen pleitbezorger worden voor de behandeling van kanker, mogelijk betere resultaten behalen. Een geweldige manier om niet alleen ondersteuning te krijgen, maar ook op de hoogte te blijven van de nieuwste behandelingsvoortgangen, is door deel te nemen aan een ondersteuningsgroep voor longkanker of een ondersteuningsgemeenschap op sociale media en live..

  Daarnaast zijn er verschillende zeer effectieve alternatieve kankerbehandelingen, zoals de Gerson Therapy en Joanna Budwig's Anti-Cancer Diet (Budwig Protocol), evenals vele andere behandelingen en behandelingen voor deze vreselijke ziekte, waarover u meer kunt lezen in dit gedeelte van onze website - Kanker ( oncologie) - kankers, hun oorzaken, symptomen en behandeling.

  Uw taak is niet alleen om een ​​antwoord te zoeken op de vraag "Stadium 4 longkanker - hoe lang leven mensen met deze ziekte." Het is uw taak om actief te zijn in de behandeling en niet te hopen dat een van de artsen uw probleem zal oplossen. Studeer, handel en wees gezond.

  Heeft dit artikel je geholpen? Deel het met anderen!

  Stadium vier longkanker: symptomen, behandeling

  Longkanker (LC) is een collectieve diagnose voor kwaadaardige tumoren van verschillende oorsprong, structuur, klinisch beloop en prognose afkomstig van epitheelcellen van de luchtwegen. De andere naam is bronchogeen carcinoom..

  Lokalisatie onderscheidt:

  1. Centrale kanker (komt voor in de bronchiën van groot en middelgroot kaliber).

  2. perifeer (afkomstig van de bronchiolen of van het longparenchym).

  De histologische structuur van de tumor is erg belangrijk, omdat carcinomen met een verschillende structuur een verschillende gevoeligheid hebben voor bepaalde behandelingsmethoden, en het type tumor in eerste instantie de prognose bepaalt.

  Momenteel classificeren oncologen kwaadaardige gezwellen van de longen in twee hoofdgroepen: kleincellige en niet-kleincellige longkanker (die op hun beurt 5 verschillende histologische typen omvat).

  De kleincellige variant is misschien wel de meest agressieve tumor, daarom wordt deze aan een aparte groep toegewezen. Het wordt gekenmerkt door een extreem snel verloop, vroege metastasen en een slecht resultaat..

  Vorming van metastasen

  RL groeit uit het epitheel van het slijmvlies. Dan groeit het in de wand van de bronchiën, in de pleura, bloedvaten. Met de stroom van lymfe komen kankercellen de lymfeklieren binnen die zich rond de bronchiën, mediastinale, supraclaviculaire en cervicale (dit is lymfogene metastase) en andere delen van de long bevinden. De tumor kan aangrenzende organen binnendringen, erin knijpen en zich naar de borstwand verspreiden.

  Wanneer kankercellen de bloedbaan binnenkomen, worden ze door het hele lichaam gedragen en worden screenings gevormd in andere organen (dit is de hematogene route van metastase). Longkanker meestal metastasen naar de lever, botten, hersenen, bijnieren, nieren, minder vaak naar andere organen.

  Er is een uniforme internationale classificatie van kwaadaardige neoplasmata volgens het TNM-systeem. T - de verspreiding van de primaire focus, N - de nederlaag van de regionale (nabijgelegen) lymfeklieren, M - de aanwezigheid van metastasen op afstand.

  Het vierde stadium van longkanker wordt gekenmerkt door een combinatie van elke T- en N-index, maar met de aanwezigheid van tumoronderzoeken op afstand, dat wil zeggen M1. M1 wordt niet alleen als foci in andere organen beschouwd, maar ook in het borstvlies of het pericardium.

  Stadium 4-kanker wordt als niet-operabel beschouwd en is in feite terminaal. Maar dit betekent niet dat ze niet wordt behandeld. Correct geselecteerde chemotherapie, bestralingstherapie, evenals nieuwe methoden van immunotherapie, waaronder moleculair gerichte medicijnen, kunnen de tumorgroei vertragen, bestaande foci verminderen, de ontwikkeling van nieuwe metastasen voorkomen en als gevolg daarvan de levensduur van een dergelijke patiënt verlengen.

  Statistieken

  Bronchogene kanker in ontwikkelde landen is een van de meest voorkomende kwaadaardige tumoren en de meest voorkomende doodsoorzaak bij alle diagnoses van kanker..

  Longkanker komt 3-10 keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. In Rusland, in de structuur van oncologische morbiditeit bij mannen, neemt bronchiale kanker lang en stevig de eerste plaats in (17,6% volgens gegevens uit 2016), in de algemene structuur (bij beide geslachten) - de derde (10,1%).

  De incidentie van de ziekte neemt toe met de leeftijd..

  De diagnose van longkanker stadium 4 wordt blootgelegd in 34% van de gevallen van nieuw gediagnosticeerde kwaadaardige tumoren van deze lokalisatie.

  Symptomen

  In de vroege stadia kan longkanker asymptomatisch zijn. Als er manifestaties zijn, zijn deze niet-specifiek:

  1. Langdurige aanhoudende hoest. Typischer voor centrale kanker: aanvankelijk droog, opdringerig, later kan het sputum zijn, met bloed besmeurd.
  2. Dyspneu. Het gaat ook vaker gepaard met centrale kanker, vanwege een verminderde doorgankelijkheid van de luchtwegen. Hoe groter het kaliber van de samengedrukte bronchus, hoe meer uitgesproken de kortademigheid. Met de ontwikkeling van pleuritis is het gevoel van luchtgebrek meer uitgesproken.
  3. Bloedspuwing. Dit is al een laat symptoom dat de patiënt onmiddellijk bang maakt en hem dwingt om naar een dokter te gaan..
  4. Algemene symptomen van intoxicatie door tumormetabolisme: zwakte, malaise, verlies van eetlust, misselijkheid, vermoeidheid, lage lichaamstemperatuur.
  5. Paraneoplastische syndromen. Ze worden verklaard door de werking van biologisch actieve stoffen die de tumor produceert. Tromboflebitis, artritis, myositis, vasculitis, neuropathie, dermatitis, pruritus, anemie, trombocytopenie, syndroom van Cushing kan voorkomen.
  6. Ontsteking bij kanker. Kan verlopen als een longontsteking, verbeterd door antibioticabehandeling, maar zonder volledige resolutie op röntgenfoto van de borst.
  7. Pijn op de borst. Verschijnt wanneer een tumor in de viscerale pleura groeit.
  8. Heesheid van de stem met schade aan de terugkerende zenuw.
  9. Zwelling van het gezicht, nek, armen met compressie van de vena cava superior.
  10. Symptomen van organen die zijn aangetast door metastasen. In aanwezigheid van massale tumorgroei in de lever - geelzucht, ascites, zwelling van de benen. Met hersenschade - hoofdpijn, duizeligheid, bewustzijnsverlies, convulsies, verlamming. Als verre foci in de botten zijn gelokaliseerd, lijdt de patiënt aan ernstige pijn in het bewegingsapparaat. Pathologische fracturen komen ook vaak voor - schendingen van de integriteit van de botten in het gebied van het tumorweefsel met minimale fysieke inspanning..

  Diagnostiek

  • Fluorografie of radiografie. Bij de overgrote meerderheid van de patiënten wordt longkanker gedetecteerd door röntgenonderzoek. De afbeeldingen tonen ofwel een bolvormige schaduw met wazige contouren, of indirecte tekenen van bronchiale compressie: lokaal emfyseem, hypoventilatie, atelectase.
  • Computertomografie met contrastverbetering. Misschien wel de belangrijkste methode om tegenwoordig tumoren te diagnosticeren. Het wordt voorgeschreven wanneer pathologie wordt gedetecteerd op conventionele röntgenfoto's; of bij afwezigheid van veranderingen in de afbeeldingen, maar in aanwezigheid van andere verdachte tekens.
  • Sputumonderzoek voor atypische cellen.
  • Fibrobronchoscopie. Het is verplicht voor alle patiënten met geïdentificeerde pathologie op CT.
  • Biopsie. Tumorweefselbiopsie kan endoscopisch worden uitgevoerd tijdens bronchoscopie, transthoracaal - door de borstwand te doorboren of door een open methode.
  • Echografie van de abdominale en retroperitoneale organen, supraclaviculaire en axillaire lymfeklieren.

  Aanvullende diagnostische methoden worden voorgeschreven volgens de indicaties:

  • positronemissietomografie (PET);
  • thoracoscopie met biopsie van de pleura of perifere foci;
  • mediastinoscopie;
  • met pleuritis - thoracocentese met evacuatie en onderzoek van de vloeistof;
  • skeletbotscintigrafie;
  • MRI van de hersenen;
  • CT of MRI van de buik;
  • punctie van de supraclaviculaire lymfeknoop;
  • biopsie van focale laesies in de lever;
  • bepaling van tumormarkers CEA, CYFRA 21-1, CA-125 en anderen.

  Bovendien worden alle algemene klinische onderzoeken uitgevoerd - analyses, ECG, spirometrie, infectiemarkers, ECHO KG, onderzoek door gespecialiseerde artsen. Dit is belangrijk om de algemene toestand van de patiënt en zijn bereidheid om een ​​behandeling te ondergaan te bepalen..

  Fase 4 Behandeling van longkanker

  De gebruikte behandelingsmethoden zijn afhankelijk van het histologische type van de tumor en de resultaten van moleculair genetisch onderzoek, evenals van de somatische status van de patiënt..

  Behandeling van niet-kleincellige kanker (NSCLC)

  • Cytostatische medicijnen. In een bevredigende toestand worden tweecomponentenprogramma's gebruikt, 4-6 cursussen met intervallen van 2-3 weken. Chemotherapie vermindert op betrouwbare wijze de symptomen van de ziekte en verhoogt de levensverwachting. Oudere verzwakte patiënten worden behandeld met één medicijn. Chemotherapie maakt gebruik van platinamedicijnen, etoposide, vinorelbine, pemetrexed, gemcitabine en andere.
  • Gerichte therapie. Dit is een moleculair gericht effect op moleculen die de vermenigvuldiging van kankercellen induceren. Het wordt voorgeschreven aan die patiënten met een mutatie van de epidermale groeifactorreceptor EGFR (gediagnosticeerd bij 15% van de patiënten met NSCLC) of ALK-gentranslocatie (gebeurt in 5% van de gevallen). Gerichte therapie voor EGFR-mutaties kan worden voorgeschreven als eerste fase van de behandeling, of in combinatie met chemotherapie. Gerichte medicijnen veroorzaken niet de toxische effecten die cytostatica hebben, daarom kan een dergelijke behandeling worden voorgeschreven aan verzwakte patiënten en gedurende het hele leven continu worden voortgezet. Dit zijn medicijnen zoals gefitinib, erlotinib, crizotinib.
  • Bestralingstherapie. Het wordt gebruikt als een palliatieve methode voor lokale controle van de tumorgrootte, met ernstig pijnsyndroom, om de omvang van metastasen te verminderen (hersenbestraling wordt meestal gebruikt).
  • Voor tumorhaarden in de botten - worden bisfosfonaten voorgeschreven.

  Behandeling van kleincellige kanker (SCLC)

  • Chemotherapie.
  • Palliatieve bestralingstherapie.
  • Gerichte therapie voor SCLC is niet ontwikkeld. Maar kleincellig carcinoom is het meest gevoelig voor chemotherapie, daarom is het mogelijk om de tumorgroei gedurende lange tijd te stabiliseren.

  Palliatieve zorg

  Een dergelijke behandeling wordt voorgeschreven in geval van een ernstige algemene aandoening, als de therapie niet effectief is geweest of als chemotherapie niet verdraagt. Het doel is om de symptomen te verminderen en het lijden te verlichten. Met goede zorg en ondersteuning van dierbaren kan het het leven verlengen. Hoofdactiviteiten:

  • Effectieve pijnstilling op cumulatieve basis: niet-narcotische analgetica - zwakke opiaten - sterke verdovende middelen.
  • Anti-emetica.
  • Thoracocentese, laparocentese met vochtophoping.
  • Infusietherapie voor ontgifting en rehydratie.
  • Hemostatische geneesmiddelen voor bloeden
  • Zuurstof therapie.

  Voorspelling

  Longkanker met uitzaaiingen heeft een slechte prognose. Maar in de moderne oncologie verandert het begrip van ongeneeslijke tumoren. Stadium 4 wordt niet gezien als een straf, maar als een chronische ziekte waarbij u kunt helpen.

  De beïnvloedingsmethoden zijn ontwikkeld en worden nog verder ontwikkeld. Een veelbelovend gebied is het onderzoek van gerichte en immunotherapie.

  Zonder behandeling is de gemiddelde overleving van patiënten 4 - 5 maanden. Standaardchemotherapie verhoogt deze indicator tot 9. Gerichte medicijnen kunnen het leven van de patiënt tot wel 2 jaar verlengen.

  Artikelen Over Leukemie